Τηλεφωνικές ή βιντεοκλήσεις μέσω του Διαδικτύου πιο δημοφιλείς στην Κύπρο μεταξύ των κρατών της ΕΕ

Οι τηλεφωνικές ή βιντεοκλήσεις μέσω του Διαδικτύου ήταν οι πιο δημοφιλείς στην Κύπρο (85%) και στις Κάτω Χώρες (83%) πέρυσι μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με διαθέσιμα δεδομένα, σύμφωνα με την Eurostat.

Αντίθετα, αυτό το μερίδιο ήταν χαμηλότερο στην Τσεχία και τη Σλοβενία ​​όπου μόνο λίγο περισσότερο από το ήμισυ (52%) των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών πραγματοποίησαν τηλεφωνικές ή βιντεοκλήσεις μέσω Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες πριν από την έρευνα.

Επιπλέον, το 87% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών στην ΕΕ ανέφεραν ότι είχαν χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο τους προηγούμενους 3 μήνες πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κυκλοφόρησαν την Τρίτη.

Αυτό το μερίδιο κυμαινόταν από 70% στη Βουλγαρία έως 99% στη Δανία και 91% στην Κύπρο. Η χρήση του Διαδικτύου αυξήθηκε ραγδαία με την πάροδο των ετών – το 2010 ανήλθε στο 67% και το 2015 στο 78%.

Το 2020, το Διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την αποστολή / λήψη e-mail (74%), για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες (69%), για ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (68%), διαδικτυακά νέα (65%) και για τηλεφωνία ή βίντεο κλήσεις (60%).

Η πλειονότητα των ανθρώπων χρησιμοποίησε επίσης το Διαδίκτυο για τραπεζικές συναλλαγές (57%), για ακρόαση μουσικής (56%), για συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (56%) και για αναζήτηση πληροφοριών για την υγεία (55%).

Για να τηρηθούν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης που ισχύουν από τον Μάρτιο του 2020 στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μια επιλογή να παραμείνετε συνδεδεμένοι ήταν μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσεων μέσω του Διαδικτύου.

Στην ΕΕ, το 60% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών πραγματοποίησαν τηλεφωνικές ή βιντεοκλήσεις μέσω Διαδικτύου το 2020 τους τελευταίους 3 μήνες πριν από την έρευνα.

Σε όλες τις δραστηριότητες του Διαδικτύου, οι τηλεφωνικές κλήσεις ή οι βιντεοκλήσεις σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το 2019 (52%) καθώς και από την αρχή της συλλογής δεδομένων τους (17% το 2008).

Source