Τι προβλέπει το πρόγραμμα “Eurobank 2030”

Από τον Λεωνίδα Στεργίου

Ο Όμιλος Eurobank ξεκινά ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού που περιλαμβάνει δύο φάσεις – τρία βήματα – για να γίνει η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα, να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο τραπεζικό σύστημα της περιοχής.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τιτλοποίηση, μείωση των κόκκινων δανείων με ταυτόχρονη ενοποίηση του ισολογισμού, καλύτερη αύξηση των κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα εξαντλήσει επίσης τα εργαλεία της προκειμένου να μειώσει περαιτέρω τα επισφαλή χρέη. Έχει ήδη αρχίσει να τιτλοποιεί κόκκινα δάνεια 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Hercules.

Η δεύτερη φάση προβλέπει ένα σχέδιο μετασχηματισμού δύο σταδίων. Το πρώτο βήμα έχει ήδη γίνει σε σχέση με τη μείωση της κυψέλης, δηλαδή τον διαχωρισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων και την επένδυσή τους στη νέα 100% θυγατρική της Eurobank, Eurobank Holdings. Αυτό περιλαμβάνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των τραπεζών για την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση το 2015, μείωση των κόκκινων δανείων κάτω από 5% το 2022 μέσω τιτλοποίησης (προγράμματα Hercules), ενεργητική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναδιοργάνωση της περιουσίας του κ.λπ.

Το δεύτερο βήμα είναι το πρόγραμμα μετασχηματισμού, το οποίο ήδη «λειτουργεί» για δύο χρόνια το 2020-2022. Και, μεταξύ άλλων, παρέχει:

Νέα δάνεια – 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο ποσό είναι στην Ελλάδα για εταιρείες, μεγάλα έργα υποδομής, δάνεια προς νοικοκυριά.

Αποτελεσματική διαχείριση των υπαρχόντων πόρων և δομών, με στόχο 500 εκατομμύρια ευρώ «εσωτερική επένδυση» € 200 εκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετη τεχνολογία և ψηφιακό μετασχηματισμό

Μειώστε τους κινδύνους, αυξήστε որ βελτιώστε την ποιότητα του κεφαλαίου, τα κόκκινα επιτόκια δανείου κάτω από 5% έως το 2022, κ.λπ.

Αύξηση λειτουργικού κέρδους και κερδοφορίας.

Το τρίτο βήμα «περνά» παράλληλα με το μεσοπρόθεσμο σχέδιο (2020-2022) է δημιουργεί προϋποθέσεις για την «Ευρωπαϊκή Τράπεζα 2030». Είναι μια «γέφυρα» από το υπάρχον διετές σχέδιο έως το 10ετές πρόγραμμα.

Στόχοι κουρελιών:

Εκτελεστικός Διευθυντής Eurobank κ. Ο Φωκίων Καραβίας, στην Χριστουγεννιάτικη επιστολή του προς το προσωπικό, περιγράφει αυτό το νέο όραμα μεταμόρφωσης για τα επόμενα 10 χρόνια. Ο στόχος της «Eurobank 2030» είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα «ηγέτη στην περιοχή».

Αυτό το όραμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

Πρώτον, η μεγαλύτερη και ισχυρότερη ιδιωτική τράπεζα, η οποία έγινε σημείο αναφοράς για το τραπεζικό σύστημα.

Δεύτερον, μια νέα εποχή στο υπουργείο.

Τρίτον, υποστήριξη πελατών և οικονομία.

Τέταρτον, η αποτελεσματική χρήση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τα μέτρα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων περιλαμβάνουν την άντληση κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής և πραγματικής οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό «εσωτερική διαχείριση ανθρώπινων πόρων և εντός συνόρων» την οικοδόμηση μιας ισχυρής μάρκας στο εξωτερικό.

Νέα δάνεια εντός και εκτός Ελλάδας

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των επενδυτών, ο Όμιλος Eurobank δήλωσε ότι θα συνεχίσει την παράδοση της υποστήριξης μεγάλων επενδυτικών έργων, όπως έκανε στην περίπτωση του Eliniko. Θα κάνει το ίδιο με τα ευρωπαϊκά επενδυτικά ταμεία, ενώ θα υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ειδικά στην εποχή μετά την κρίση. “Ο στόχος είναι να καλυφθεί μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία”, εξήγησε σε πρόσφατη δημοσίευση στο φόρουμ. Τα περισσότερα από τα δάνεια θα χορηγηθούν στην εγχώρια αγορά.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Το δεκαετές πρόγραμμα περιλαμβάνει καινοτόμες λύσεις, προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση πελατών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργείται κεφαλαιακό κάλυμμα τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του υφιστάμενου μετασχηματισμού (2020-2022).

Οι κύριες τεχνολογίες του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι: υπηρεσίες κινητής τεχνολογίας, τεχνολογίες cloud, ανάλυση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κ.λπ. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν νέες αγορές και ευκαιρίες καθώς συνδυάζουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών τους στη διαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής τους. Βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής ել Αποφύγετε λάθη. Αυξάνουν τη διαφάνεια και την ευελιξία σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας αναπτύσσοντας τις δικές τους θέσεις εργασίας.

Ισχυρή επωνυμία և φήμη στην περιοχή

Η Eurobank 2030 προβλέπει ότι θα οικοδομήσει μια ισχυρή φήμη στην περιοχή, θα γίνει σημείο αναφοράς για το τραπεζικό σύστημα, θα είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα. Αυτό απαιτεί τη συνεχή αποτελεσματική λειτουργία των λειτουργιών του μέσω των θυγατρικών της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, χρηματιστές, πρακτορεία και χρηματοδοτική μίσθωση.

Περιλαμβάνονται ξένες συναλλαγές με θυγατρικές.

Η Eurobank Bulgaria AD προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε άτομα, επιχειρηματίες και επενδυτές της Βουλγαρίας.

Eurobank AD Beograd (τραπεζικές υπηρεσίες για ιδιώτες και εταιρείες), Σερβία.

Eurobank Cyprus Ltd. Προσφέρει εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα և υπηρεσίες.

Eurobank Private Bank Luxembourg SA (αγαθά և εξειδικευμένες υπηρεσίες Ιδιωτική τραπεζική, διαχείριση πλούτου services υπηρεσίες επενδυτικών ταμείων) Επιπλέον, προσφέρει επιλεγμένες εταιρικές τραπεζικές υπηρεσίες. Λειτουργεί στο Λουξεμβούργο և Λονδίνο.

Eurobank Fund Management Company (Λουξεμβούργο) SA Προσφέρει δημιουργία και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Διαβάστε περισσότερα:

* ΣΤ. Καραβιάς. Η επιδημία είναι ο καταλύτης για το μελλοντικό λειτουργικό μοντέλο των τραπεζών

* Vasiliu. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στη συγκέντρωση κεφαλαίων για την Ελληνική

* Τράπεζες. Προτεραιότητες για τα τέσσερα συστήματα το 2021

,Source