Το έργο βελτίωσης … |: Δημοσιογράφος Κύπρος

Πάφος մեկ Ένα άλλο έργο μεγάλης σημασίας για τους κατοίκους της είναι στη διαδικασία υλοποίησης, σύμφωνα με δήλωση του Δήμου Πάφου.

Σύμφωνα με τα τοπικά όργανα αυτοδιοίκησης, σήμερα ανακοινώθηκε διαγωνισμός για τη λεωφόρο Hellas և Ευαγόρας Παλαικαρίδης, Νεοφίτου Νικολαΐδης և Γ. Για το έργο βελτίωσης της λεωφόρου Griva-Digen Avenue, αξίας 7.900.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. և Εργατική ζωή 16 μήνες.

Το έργο που προστέθηκε στην ανακοίνωση θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του εμπορίου στην περιοχή, καθώς και στον αισθητικό και λειτουργικό εξοπλισμό της πόλης, καθώς στο πλαίσιο της εφαρμογής της, τη δημιουργία περισσότερων από 250 χώρων στάθμευσης στη λεωφόρο, την κατασκευή ασφαλών πεζοδρομίων. , υπόγεια καλώδια για όλες τις υπηρεσίες, δενδροφύτευση κατά μήκος του δρόμου, κατασκευή ποδηλατοδρόμου κ.λπ.

Πηγή: KYPE

Source