Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνείται την έκδοση γυναίκας στη Ρωσία

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε κατά της έκδοσης μιας γυναίκας που ζητήθηκε από τις Αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας μετά από έφεση της Νομικής Υπηρεσίας κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο σημείωσε ότι η γυναίκα είχε παρουσιάσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη ορθών λόγων ότι με την έκδοσή της θα αντιμετώπιζε τις διατάξεις του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σύμφωνα με την απόφαση, οι διαβεβαιώσεις που έλαβαν οι ρωσικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και χαρακτηρίστηκαν ασαφείς και γενικές.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, η εν λόγω γυναίκα εμπλέκεται σε απάτη σχετικά με την κλοπή μεγάλου ποσού χρημάτων από κυβερνητικά κεφάλαια.

(φιλένιουζ)

Source