Το Ανώτατο Συμβούλιο θα λάβει νέες αποφάσεις, οι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών είναι έγκυρες!

Ο πρωθυπουργός Ersan Saner ανακοινώνει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών… Εδώ είναι οι αποφάσεις:

Ο Πρωθυπουργός Ersan Saner ανακοινώνει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών …

Εδώ είναι οι αποφάσεις:

– Οι αποφάσεις της Ανώτατης Επιτροπής για τις Μεταδοτικές Ασθένειες στις 11 Ιανουαρίου θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα και ο Υπουργός Υγείας θα εργαστεί για το θέμα αυτό.

– Το Ανώτατο Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει την απόφαση για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, το Συμβούλιο Υπουργών μπορεί να λάβει αυτήν την απόφαση.

– Το Ανώτατο Συμβούλιο θα εκδώσει νέες αποφάσεις, αυτή η νέα απόφαση θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Για να μην βλάψει την οικονομία, το ζήτημα θα συζητηθεί ξανά εντός 2 ημερών.

– Οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν χθες ισχύουν από το Συμβούλιο Υπουργών.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ στις 10 η ώρα απόψε. Η απόφαση θα ξεκινήσει στις 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την απόφαση του ανώτατου συμβουλίου. Η αύξηση της HP δεν θα αντικατοπτρίζεται στους μισθούς, θα υποστηρίζεται ο πραγματικός τομέας των πόρων.

Τελευταία ενημέρωση: 17.01.2021 18:51

Source