Το βραχυκύκλωμα προκάλεσε πυρκαγιά στη Λευκωσία

3 άτομα επηρεάστηκαν από τον καπνό, ορισμένα αντικείμενα υπέστησαν ζημιά από το κάψιμο.