Το εμβόλιο θα χορηγηθεί σε δύο δόσεις, σε απόσταση 28 ημερών.

Ο υπουργός Υγείας Fahrettin Koca προήδρευσε της συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου Coronavirus που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο τηλεδιάσκεψης

Ο υπουργός Κόκα έκανε μια δήλωση σχετικά με τη συνάντηση:

“Το πρώτο μέρος του ανενεργού εμβολίου παραδόθηκε στο Υπουργείο μας”

Το πρώτο μέρος του ανενεργού εμβολίου, το οποίο άρχισε να διατίθεται, μεταφέρθηκε στη χώρα μας σήμερα και παραδόθηκε στο Υπουργείο μας. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην διαταραχθεί η ψυχρή αλυσίδα και δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Κρατικό Γραφείο Εφοδιασμού, τους υπαλλήλους της Turkish Airlines και το προσωπικό του Υπουργείου μας για το σχολαστικό έργο τους και τη διαχρονική υποστήριξή τους στην επιτυχή εφαρμογή αυτής της διαδικασίας.

Κινεζικά εμβόλια φτάνουν στην Άγκυρα

“Τα εμβόλια αποθηκεύονται σε δοχεία με ψύκτες μπαταρίας λιθίου στο τελωνείο του Πεκίνου”

Τα εμβόλια που μεταφέρθηκαν στο τελωνείο του Πεκίνου μέσω ψυχρής αλυσίδας αποθηκεύτηκαν σε δοχεία με ψύκτες μπαταρίας λιθίου έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο, τα εμβόλια δεν εκτέθηκαν σε αλλαγές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο τελωνείο. Τα περισσότερα από τα εμβόλια που παρέχονται στη χώρα μας εδώ και χρόνια μεταφέρονται σε τέτοια δοχεία, τα οποία έχουν προτεραιότητα φορτίου.

“Η διαδικασία ανάλυσης ξεκίνησε λαμβάνοντας τυχαία δείγματα από τα εμβόλια”

δείγματα που ελήφθησαν από τυχαία δείγματα εμβολίου, η Τουρκική Υπηρεσία Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών (TİTCK) στάλθηκε στο εργαστήριο για την έναρξη της διαδικασίας ανάλυσης. Εάν είναι θετική, η TITCK θα δώσει έγκριση έκτακτης ανάγκης. Σε αυτήν τη διαδικασία, τα εμβόλια θα διανεμηθούν σε επαρχιακές αποθήκες με ειδικά σχεδιασμένα οχήματα με χαρακτηριστικά κλιματισμού που ανήκουν στο Υπουργείο μας.

“Ο εμβολιασμός επαγγελματιών υγείας και ατόμων σε γηροκομεία θα είναι ο πρώτος που θα ξεκινήσει”

Τα βήματα που πρέπει να ληφθούν κατά την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού και η σειρά προτεραιότητας στον εμβολιασμό καθορίστηκαν από την Επιστημονική μας Επιτροπή. Το πρώτο βήμα αυτής της στρατηγικής θα είναι ο εμβολιασμός των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των ατόμων σε γηροκομεία. Έχει γίνει προγραμματισμός για εμβολιασμό σε όλα τα κέντρα οικογενειακής υγείας, δημόσια, ιδιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Ο χάρτης πορείας για τον εμβολιασμό είναι έτοιμος: 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες άτομα θα εμβολιάζονται καθημερινά

“Θα κυκλοφορήσει ενημερωτική ιστοσελίδα και εφαρμογή για κινητά”

Η Επιστημονική μας Επιτροπή έχει συζητήσει πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό COVID-19 και έχει γίνει ένα σχέδιο για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ασθένειας. Αυτοί οι κανόνες και οι οδηγοί εφαρμογής θα παραδοθούν στα ιδρύματα υγείας μας τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί μια ενημερωτική ιστοσελίδα και μια εφαρμογή για κινητά για διαχείριση διεργασιών.

“Θα γίνει ως δύο δόσεις με διάστημα 28 ημερών”

Στόχος του είναι να εφαρμόσει το πρόγραμμα εμβολιασμού με τρόπο που θα διασφαλίσει ότι το ποσοστό ανοσίας στην κοινωνία θα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και το συντομότερο.

Για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με την κατάταξη των κινδύνων, στοχεύει να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό των πολιτών μας το συντομότερο δυνατό με ένα εθνικό πρόγραμμα. Η ανοσοαπόκριση που δημιουργείται από το εμβόλιο αυξάνεται με τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός της επιδημίας έχει επιβραδυνθεί, κρίθηκε σκόπιμο να χορηγηθεί το ανενεργό εμβόλιο σε δύο δόσεις με ένα διάστημα 28 ημερών. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν αυστηρά μέτρα προστασίας, καλύπτοντας τις δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

“Το εμβόλιο θα διανεμηθεί δίκαια

Οι πολίτες μας θα μπορούν να κάνουν εμβολιασμούς κάνοντας ραντεβού από οικογενειακούς γιατρούς ή από κατάλληλο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο μέσω του Κεντρικού Συστήματος Ραντεβού (MHRS) αφού λάβουν τα εμβόλια που τους έχουν δοθεί σύμφωνα με ομάδες προτεραιότητας. Η διαδικασία ασφαλούς μεταφοράς, η εφαρμογή και η καταγραφή του εμβολίου θα παρακολουθούνται αμέσως μέσω του ψηφιακού μου συστήματος. Το εμβόλιο θα διανεμηθεί δίκαια σύμφωνα με τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων.

Οι πολίτες μας θα μπορούν να παρακολουθούν την κατάταξη κινδύνων με βάση την τοποθεσία τους στον ιστότοπό μας. Η διανομή εμβολίων και τα αποτελέσματα της εφαρμογής θα κοινοποιούνται άμεσα και ζωντανά.

“Δεν θα δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό εκτός από το στρατηγικό σχέδιο”

Στην προτεραιότητα εμβολιασμού, καμία προτεραιότητα δεν θα δοθεί εκτός από το στρατηγικό σχέδιο που καθορίζεται από την επιστημονική επιτροπή μας. Για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού, κάθε πολίτης πρέπει να περιμένει σύμφωνα με αυτήν τη στρατηγική.

Με την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού, όλοι θα παρακολουθήσουν πόσο έμπειρη και ικανή είναι η χώρα μας στον εμβολιασμό. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα πολεμήσουμε δείχνοντας την πλήρη παρουσία μας στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Source