Το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου τον Ιανουάριο – Σεπτέμβριο μειώθηκε κατά 12,3% ετησίως λόγω του Covid

Το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου μειώθηκε κατά 12,3% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2020, αντικατοπτρίζοντας τον αντίκτυπο της πανδημίας ιού κοροναϊού τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές της Κύπρου.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (CyStat), το εμπόριο για την περίοδο μειώθηκε σε 3.287,1 εκατ. Ευρώ σε σύγκριση με 3.748,9 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) τον Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2020 ανήλθαν σε 5.415,9 εκατ. Ευρώ σε σύγκριση με 6.156,7 εκατ. Ευρώ τον Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 12%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (προς κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) τον Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2020 μειώθηκαν κατά 11,6% σε 2.128,8 εκατ. Ευρώ από 2.407,9 εκατ. Ευρώ την ίδια περίοδο του 2019.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο κύριος εμπορικός εταίρος της Κύπρου με μερίδιο συνολικού ύψους 3.255,8 εκατ. Ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε 612 εκατ. Ευρώ τον Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2020. Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 1.548 εκατ. Ευρώ, Προστέθηκε το CyStat.

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε 602,9 εκατ. Ευρώ, ενώ οι εξαγωγές σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για 220,9 εκατ. Ευρώ τον Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2020.

Σύμφωνα με την CyStat, οι εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 1.305 εκατ. Ευρώ.

(CNA)

Source