Το κάλεσμα του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Επιστολή στον Αδάμ

Προειδοποιήσεις της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την οικονομική σταθερότητα των τραπεζών banks της χώρας.

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android Տ ΕΔΩ για iOS

Η επιστολή του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηρόδοτος προς τον Πρόεδρο της Βουλής Αδάμος Αντάμου.

Η επιστολή εκφράζει ανησυχία για την πρόθεση αλλαγής του νόμου για το εμπόριο. Ταυτόχρονα, ανησυχεί για αλλαγές σε άλλους νόμους που ακυρώνουν το εργαλείο πωλήσεων και το καθιστούν ανενεργό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνεχείς αλλαγές στους νόμους που σχετίζονται με το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον λόγω της επιδημίας επιδεινώνουν την αβεβαιότητα των ξένων επενδυτών, οδηγώντας τους οργανισμούς αξιολόγησης σε αρνητικά σχόλια, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία.

“Παρά τις σημαντικές μειώσεις των επιτοκίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (MEX) στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, το τοπικό τραπεζικό σύστημα διατηρεί ακόμη το δεύτερο υψηλότερο δείκτη MEX στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και οι οργανισμοί αξιολόγησης, καταγράφουν αυτό το γεγονός ως μια από τις πιο ευάλωτες πτυχές της κυπριακής οικονομίας. “Η τελευταία ανακοίνωση της Moody για αυτό το θέμα δείχνει πόσο σημαντικοί είναι οι οργανισμοί αξιολόγησης όσον αφορά τις επενδύσεις.”

Ταυτόχρονα, ο κυβερνήτης σημειώνει ότι οι αλλαγές στους νόμους θα προκαλέσουν αντιδράσεις από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Μηχανισμού Ελέγχου, τονίζοντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Ηρόδοτο, ενέργειες που επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών επηρεάζουν άμεσα τους καταθέτες.

Πώς είναι το γράμμα;

Προειδοποιήσεις της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των τραπεζικών κεφαλαίων և χώρας

Η επιστολή του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηρόδοτος προς τον Πρόεδρο της Βουλής Αδάμος Αντάμου.

Η επιστολή εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πρόθεση τροποποίησης του νόμου για το εμπόριο. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με αλλαγές σε άλλους νόμους που ακυρώνουν το εργαλείο πωλήσεων και το καθιστούν ανενεργό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνεχείς αλλαγές στους νόμους που σχετίζονται με το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον λόγω της επιδημίας επιδεινώνουν την αβεβαιότητα των ξένων επενδυτών, οδηγώντας τους οργανισμούς αξιολόγησης σε αρνητικά σχόλια, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία.

“Παρά τις σημαντικές μειώσεις των επιτοκίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (MEX) στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, το τοπικό τραπεζικό σύστημα διατηρεί ακόμη το δεύτερο υψηλότερο δείκτη MEX στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και οι οργανισμοί αξιολόγησης, καταγράφουν αυτό το γεγονός ως μια από τις πιο ευάλωτες πτυχές της κυπριακής οικονομίας. “Η τελευταία ανακοίνωση της Moody για αυτό το θέμα δείχνει πόσο σημαντικοί είναι οι οργανισμοί αξιολόγησης όσον αφορά τις επενδύσεις.”

Ταυτόχρονα, ο κυβερνήτης σημειώνει ότι οι αλλαγές στους νόμους θα προκαλέσουν αντιδράσεις από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Μηχανισμού Ελέγχου, τονίζοντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Ηρόδοτο, ενέργειες που επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών επηρεάζουν άμεσα τους καταθέτες.

Πώς είναι το γράμμα;

Source