“Το καλύτερο δώρο για τα παιδιά είναι η εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο”

Η Ένωση Τούρκων Εκπαιδευτικών Κύπρου (KTÖS) συγχαίρει όλους τους δασκάλους για την αφοσίωσή τους, δηλώνοντας ότι τα παιδιά και οι δάσκαλοι ασκούν τις δραστηριότητές τους σε ψηφιακά περιβάλλοντα με τα δικά τους μέσα στο πλαίσιο επιδημικών μέτρων τα τελευταία δύο χρόνια, στο μήνυμα του Απριλίου 23, Εθνική Κυριαρχία και Ημέρα του Παιδιού.