Το κοινοβούλιο ψήφισε τον 1ο πρόσθετο προϋπολογισμό του 2021

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του κοινοβουλίου, εκδόθηκε νόμος για τον προϋπολογισμό του 1ου συμπληρώματος του 2021, ο οποίος προβλέπει την έγκριση της πληρωμής πρόσθετων δανείων ύψους 250.000.000 ευρώ από το πάγιο ταμείο, τη χρήση τους για την κάλυψη εξόδων για διάφορους σκοπούς. Δεν έχει γίνει ότι καμία πρόβλεψη ή διάταξη που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2021 είναι ανεπαρκής

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android Տ ΕΔΩ για iOS

Σύμφωνα με την επεξηγηματική σημείωση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, λόγω της συνέχισης της επιδημίας κοραναϊού το 2021. Τα περισσότερα, παρά τα 150 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται στο άρθρο “Βοήθεια – COVID-19 (Κορονόβιος”) στην ενότητα “Απρόβλεπτες δαπάνες-αποθεματικά” του προϋπολογισμού του 2021. Στον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει σχεδόν εξαντληθεί, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν πρόσθετα κονδύλια 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Διευκρινίζει ότι στο ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται να καλυφθούν τα προγράμματα στήριξης για εργαζόμενους, επιχειρήσεις և άνεργους, τα οποία θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας elfare Κοινωνικής Ασφάλισης της ΡΑ έως τον Μάιο του 2021 (140 εκατομμύρια ευρώ) , το κόστος σχετίζεται με τα εμβόλια COVID-19 test ταχεία δοκιμή αντιγόνου, προμήθεια αναλωσίμων, φάρμακα, καθώς και προμήθεια υπηρεσιών που υποστηρίζουν το Υπουργείο Υγείας σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη θεραπεία της επιδημίας (60 εκατομμύρια ευρώ).

Επιπλέον, αναμένεται να προκύψουν διάφορα άλλα έκτακτα έξοδα κατά τη διάρκεια του έτους σε σχέση με τη θεραπεία της επιδημίας (50 εκατομμύρια ευρώ).

Η επιστολή αναφέρει ότι επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς επιλέξιμες εξοικονομήσεις από άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού, δεν είναι δυνατή η μεταφορά ίσων πιστώσεων από το κεφάλαιο “Απρόβλεπτα αποθεματικά δαπανών”, τα απαιτούμενα κονδύλια πρέπει να διασφαλίζονται με ψηφοφορία.

Η επιστολή αναφέρει ότι σύμφωνα με το νόμο για την οικονομική ευθύνη και τον νόμο για το δημοσιονομικό πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών, εάν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις, με την έγκριση του Συμβουλίου Υπουργών, μπορεί να υποβάλει σχέδιο πρόσθετου προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων έως με 15 ψήφους του έτους.

Διευκρινίζεται ότι «Ειδικές περιστάσεις» σημαίνει ένα ασυνήθιστο γεγονός που αποφεύγει τον έλεγχο της δημοκρατίας, έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική κατάσταση της Γενικής Κυβέρνησης ή αναφέρεται σε περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης, καθώς αυτές οι περίοδοι ερμηνεύονται ως Σύμφωνο Σταθερότητας .

Project 2002/87 / ΕΚ, Υ 2009/65 / ΕΚ, 2011/61 / ΕΕ, 2013/36 / ΕΕ, 2014/59 / ΕΕ և 2014 / σχέδιο εναρμόνισης με σκοπό την εναρμόνιση του άρθρου 62.6 της τροποποίησης της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις οδηγίες 65 / ΕΕ », όπως τροποποιήθηκε.

Πηγή: KYPE

Source