“Το νέο έτος θα είναι το” έτος επένδυσης “στις μεταφορές”

Ο υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Ünal Üstel είπε, “Το 2021 θα είναι το έτος της επένδυσης στις μεταφορές.”