Το νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γυμναστηρίων (τραπέζι)

Οι ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του γυμναστηρίου έχουν αλλάξει. Δείτε τον πίνακα για λεπτομέρειες

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Σχετικά με τις αλλαγές στις ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές του Γυμνασίου του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο, βάσει του οποίου διαφέρει το πρόγραμμα του γυμναστηρίου, προτρέποντας τις σχολικές αρχές να το εφαρμόσουν έως την επόμενη Παρασκευή το αργότερο.

Οι περίοδοι που αναφέρονται στο πρόγραμμα Περίοδοι αυξάνονται από 5 σε 8, αλλά τα διαστήματα αυξάνονται επίσης.

Ακολουθεί το νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των γυμναστηρίων.

Οι ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του γυμναστηρίου έχουν αλλάξει. Δείτε τον πίνακα για λεπτομέρειες

Σχετικά με τις αλλαγές στις ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές του Γυμνασίου του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο, βάσει του οποίου διαφέρει το πρόγραμμα του γυμναστηρίου, προτρέποντας τις σχολικές αρχές να το εφαρμόσουν έως την επόμενη Παρασκευή το αργότερο.

Οι περίοδοι που αναφέρονται στο πρόγραμμα Περίοδοι αυξάνονται από 5 σε 8, αλλά τα διαστήματα αυξάνονται επίσης.

Ακολουθεί το νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των γυμναστηρίων.

Source