Το πιστοποιητικό οργανικής επιχείρησης Diner Yağ Sanayi ακυρώθηκε

Το πιστοποιητικό οργανικής επιχείρησης Diner Yağ Sanayi ακυρώθηκε

Έχει αναφερθεί ότι το πιστοποιητικό οργανικής επιχείρησης Diner Yağ Sanayi έχει ανακληθεί.

Το πιστοποιητικό οργανικής επιχείρησης Diner Yağ Sanayi ακυρώθηκε

ΕΝΑ-
ΕΝΑ
Α +

Το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ανακοίνωσε ότι το βιολογικό πιστοποιητικό επιχείρησης που ονομάζεται Diner Yağ Sanayi ακυρώθηκε.

Στη δήλωση του Υπουργείου, σημειώθηκε ότι εντοπίστηκαν μη συμμορφώσεις στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο χώρο εργασίας στις 17 Δεκεμβρίου και το βιολογικό πιστοποιητικό επιχείρησης ακυρώθηκε.

Στη δήλωση, ο σχετικός έλεγχος, «Νόμος για τη βιολογική γεωργία, τέταρτο μέρος της 20/2018» »Δημιουργία συστήματος ελέγχου, εξουσιοδότηση και υποχρεώσεις φορέων ελέγχου, επιτήρησης και ελέγχου, ετήσιες εκθέσεις, δέσμευση στο σύστημα ελέγχου, διαδικασίες πιστοποίησης, παρατυπίες και παραβιάσεις, στατιστικές πληροφορίες και ανταλλαγή πληροφοριών Κοινοποιήθηκαν επίσης οι πληροφορίες ότι «έγινε βάσει της αρχής στο δεύτερο εδάφιο του 25ου άρθρου».

Άλλα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ

.Source