Το ποσοστό ανεργίας για το 2020 καθορίστηκε ως 10,1 τοις εκατό – BRTK

Προσδιορίστηκε ότι η συνολική απασχόληση το 2020 στην ΤΔΒΚ ήταν 132 χιλιάδες 885 άτομα, ο αριθμός των ανέργων ήταν 14 χιλιάδες 950 και το ποσοστό ανεργίας ήταν 10,1 τοις εκατό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το εργατικό δυναμικό των νοικοκυριών που διενεργήθηκε από το Στατιστικό Ινστιτούτο το 2020, ο μη θεσμικός άμαχος πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 289 χιλιάδες 348, εκ των οποίων 154 χιλιάδες 380 άνδρες και 134 χιλιάδες 967 γυναίκες.

Ο επί του παρόντος απασχολούμενος πληθυσμός είναι 132 χιλιάδες 885. 87 χιλιάδες 955 από αυτούς είναι άνδρες και 44 χιλιάδες 930 από αυτούς είναι γυναίκες.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων είναι 14 χιλιάδες 950, εκ των οποίων 8 χιλιάδες 712 άνδρες και 6 χιλιάδες 238 γυναίκες.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού το 2020 είναι 51,1%. Το 62,6% είναι άνδρες και το 37,9% γυναίκες.

Το ποσοστό απασχόλησης είναι 49,9%, ενώ οι άνδρες έχουν 57% και οι γυναίκες 33,3%.

Ενώ το ποσοστό ανεργίας στη χώρα καθορίζεται ως 10,1%, σύμφωνα με την κατανομή των φύλων, το 9% των ανδρών και το 12,2% των γυναικών είναι άνεργοι.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι 29,3%. Το 25,6 τοις εκατό των νέων ανδρών και το 34,8 τοις εκατό των νέων γυναικών καταγράφηκαν ως άνεργοι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το εργατικό δυναμικό των νοικοκυριών το 2020, ο μη θεσμικός πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (15 ετών και άνω) αποτελείται από 289.348 άτομα. 32,4% από αυτά είναι στη Λευκωσία, 24,2% στην Αμμόχωστο, 24,6% στην Κερύνεια, 7,0% στο Güzelyurt, 7,7% στο Iskele. και 4,1 τοις εκατό ζουν στο Lefke.

Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, το οποίο αποτελεί σημαντικό δείκτη του εργατικού δυναμικού, υπολογίστηκε ως 51,1 τοις εκατό σε ολόκληρη τη χώρα. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό είναι 56,8% στη Λευκωσία, 52,8% στην Αμμόχωστο, 48,4% στην Κερύνεια, 45,9% στο Güzelyurt, 40,4% στο İskele και 41% στο Lefke. Υπολογίστηκε ως 7.

1406 ΑΤΟΜΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΠΡΟ

Σύμφωνα με την έρευνα για το εργατικό δυναμικό των νοικοκυριών το 2020, η συνολική απασχόληση στην ΤΔΒΚ ήταν 132 χιλιάδες 885 άτομα.

1,1 τοις εκατό των απασχολούμενων, δηλαδή 1406 άτομα εργάζονται στη Νότια Κύπρο.

Ο ΥΨΗΛΟΣ ΡΥΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΝΙΚΟΣΙΑ, ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Ενώ το ποσοστό απασχόλησης σε όλη τη χώρα υπολογίζεται ως 45,9%, το ποσοστό απασχόλησης είναι το υψηλότερο στη Λευκωσία με 51,1%. Με 33,8 τοις εκατό, είναι το χαμηλότερο στο Iskele.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το 2020, το 33,8% των απασχολούμενων, δηλαδή 44 χιλιάδες 930 άτομα, είναι γυναίκες. 44 χιλιάδες 930 από αυτές τις γυναίκες, που αντιστοιχούν στο 90,9%, εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών.

Το 86,0% των γυναικών συμμετέχουν στην επαγγελματική ζωή ως τακτικοί και έκτακτοι υπάλληλοι, 11,7% ως αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες και 2,3% ως μη αμειβόμενοι οικογενειακοί εργαζόμενοι.

ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στην ΤΔΒΚ, 87 χιλιάδες 955 άτομα, που αντιστοιχούν στο 66,2% των απασχολούμενων το 2020, είναι άνδρες. Το 73,1 τοις εκατό αυτού του αριθμού, δηλαδή 87 χιλιάδες 955 άτομα, κερδίζουν τα προς το ζην δουλεύοντας στον τομέα των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 81,5 τοις εκατό των ανδρών είναι μισθωτοί, μισθωτοί και περιστασιακοί υπάλληλοι, το 18,5 τοις εκατό εργάζονται για λογαριασμό τους και ως εργοδότες.

40 χιλιάδες 623 άτομα στον δημόσιο τομέα… Η μετοχή του δημοσίου στην απασχόληση είναι 30,6%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το εργατικό δυναμικό των νοικοκυριών του 2020, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα στην ΤΔΒΚ είναι 40 χιλιάδες 623. Το μερίδιο της δημόσιας απασχόλησης στη συνολική απασχόληση υπολογίστηκε ως 30,6 τοις εκατό.

4.8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το νοικοκυριό εργατικού δυναμικού του 2020, το 87,4% των απασχολούμενων είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 7,1 τοις εκατό στο Ταμείο Συντάξεων και 0,7 τοις εκατό σε άλλα ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης για τη δουλειά τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι το 4,8% αυτών που απασχολούνταν σε όλη τη χώρα εργάζονταν χωρίς να έχουν εγγραφεί σε κανένα ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης. Το 71,7% των 6.382 ατόμων που εργάζονται άτυπα είναι άνδρες.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το νοικοκυριό εργατικού δυναμικού 2020, όταν οι εργαζόμενοι αναλύονται σε τέσσερις βασικούς τομείς όπως η γεωργία, η βιομηχανία, οι κατασκευές και οι υπηρεσίες, το μερίδιο των τομέων έχει ως εξής:

«Ο γεωργικός τομέας είναι 3,1 τοις εκατό. βιομηχανικός τομέας 10,2%, κατασκευαστικός τομέας 7,6% και υπηρεσίες 79,1%.

4 χιλιάδες 66 άτομα απασχολούνται στον αγροτικό τομέα σε ολόκληρη τη χώρα. 7,2% από αυτούς είναι 291 μη αμειβόμενοι οικογενειακοί εργαζόμενοι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προσδιορίστηκε επίσης η εκπαιδευτική κατάσταση όσων απασχολούνται στην έρευνα. Κατά συνέπεια, το 19,2 τοις εκατό αυτών που απασχολούνται στην ΤΔΒΚ είναι δημοτικό σχολείο, 14,3 τοις εκατό δευτεροβάθμιο ή ισοδύναμο σχολείο (συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), 31 τοις εκατό γυμνάσιο ή ισοδύναμο σχολείο, 3 τοις εκατό 2 ή τριετές κολέγιο, τοις εκατό 27,1 τοις εκατό αποφοίτησε από 4ετή σχολή ή κολέγιο, 2,8 τοις εκατό απόφοιτος (συμπεριλαμβανομένων των σχολών 5 ή 6 ετών) και 1 τοις εκατό διδακτορικό.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Η έρευνα για το εργατικό δυναμικό των νοικοκυριών το 2020 καθόρισε τον συνολικό αριθμό των ανέργων στη χώρα ως 14 χιλιάδες 950 άτομα και το ποσοστό ανεργίας ως 10,1 τοις εκατό.

Ενώ το ποσοστό ανεργίας υπολογίστηκε ως 9,0 τοις εκατό για τους άνδρες και 12,2 τοις εκατό για τις γυναίκες, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας βρέθηκε στο Iskele με 16,3 τοις εκατό, και το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας βρέθηκε στην Αμμόχωστο με 8,8 τοις εκατό.

Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας του νεαρού πληθυσμού στην ηλικιακή ομάδα 15-24 υπολογίστηκε σε 29,3%.

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 141 ΧΡΟΝΙΑ 513 ΑΤΟΜΑ… 37 χιλιάδες 353 συνταξιοδοτούνται

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το νοικοκυριό εργατικού δυναμικού 2020, το 48,9% του μη θεσμικού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, δηλαδή 141 χιλιάδες 513 άτομα, δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό.

Όταν ο πληθυσμός που δεν περιλαμβάνεται στο εργατικό δυναμικό αναλύεται σύμφωνα με ορισμένες υποομάδες, οι συνταξιούχοι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στον πληθυσμό που δεν περιλαμβάνεται στο εργατικό δυναμικό, με 37.353 άτομα να αντιστοιχούν στο 26,4 τοις εκατό.

Αυτό ακολουθείται από εκείνους που συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους με 26,2 τοις εκατό, 37 χιλιάδες 96 άτομα, νοικοκυρές με 24,6 τοις εκατό, δηλαδή 34 χιλιάδες 782 άτομα, και εκείνους που δεν μπορούν να εργαστούν με 7,9 τοις εκατό, δηλαδή, 11 χιλιάδες 131 άτομα.

Source