Το πρωτόκολλο για τα σχολεία δεν έχει αλλάξει ακόμα

Οργάνωση: Παν Αρμενικές εξετάσεις mμε: Εφαρμογή πρωτοκόλλων Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν, ιδίως, οι όροι συμμετοχής στη διερεύνηση τυχόν στενών επαφών Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Πρόδρομου Νέων Πρόδρομου, μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Πρόδρομος είχε τηλεπικοινωνίες με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Θεμάτων. Υγειονομικοί κανόνες և Συμμόρφωση με πρωτόκολλα, καθώς και τις δραστηριότητες των σχολείων γενικά κατά τη διάρκεια της επιδημίας.

Συγκεκριμένα, στο συνέδριο παρακολούθησαν ο Dr. Κωνσταντίνος Ιώτης, oe oe-Dorothea Pana, Πέτρος Αγαταγγέλου, Μιχάλης Αναστασιάδης, Ειρήνη Κότερ տնօրեն Γενικός Διευθυντής εξ ονόματος του Υπουργείου Κύπρου Κυπριανού, Προϊστάμενος Πολιτικής Άμυνας և Γραφείο Άμυνας, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. , Νικόλαος Γιασιάμης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε μια αποτελεσματική συζήτηση σχετικά με τη διοργάνωση των παναρμενικών εξετάσεων με την εφαρμογή των πρωτοκόλλων, ιδίως των όρων συμμετοχής στις εξετάσεις. οποιεσδήποτε περιπτώσεις երտ στενές επαφές.

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν Διυπηρεσιακή Επιτροπή για τη Σχολική Ασφάλεια, με τη συμμετοχή της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κατάρτιση των πρακτικών των Παν-Αρμενικών Εξετάσεων, εν τω μεταξύ προτάσεις p:για ενημέρωση πρωτοκόλλων στα σχολεία.

ΚΥΠΕ:

Source