Το πρωτόκολλο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Τουρκικής Δημοκρατίας

Η Τουρκική Δημοκρατία και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου μεταξύ της κυβέρνησης υπέγραψαν στις 3 Μαρτίου, “Έτος 2021 Συνθήκης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Συνεργασίας”, η Τουρκία επικυρώθηκε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Πρωθυπουργό Ρετζέπ χθες το βράδυ, δημοσιεύθηκε η Επίσημη Εφημερίδα TR.

Με τη δημοσίευση του πρωτοκόλλου στην Επίσημη Εφημερίδα, η μεταφορά πόρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων 250 εκατομμυρίων TL αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τουρκίας Πρόεδρος Fuat Oktay Έρσαν Σανέρυπογράφηκε στις 3 Μαρτίου, το “πρωτόκολλο” Κορωνοϊός Στόχος του είναι να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της επιδημικής διαδικασίας, να ολοκληρώσει τις υποδομές της, να πραγματοποιήσει το έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να ξεπεράσει τα προβλήματα των τομέων και να προχωρήσει στην πορεία μιας ευημερούσας ΤΔΒΚ.

Οικονομικό και δημοσιονομικό έτος 2021 στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας Τουρκίας-ΤΔΒΚ, της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας · Έχει δεσμευτεί να δωρίσει 2 δισεκατομμύρια 250 εκατομμύρια τουρκικές λίρες.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Οι λεπτομέρειες του εν λόγω πρωτοκόλλου έχουν ως εξής:

“Η οικονομική και χρηματοοικονομική συνεργασία της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου μεταξύ της κυβέρνησης συμφώνησε για τη συνέχιση των όρων υπό τους οποίους έχει σημασία.

Κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου · Έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τις δράσεις και τους στόχους της μεταρρύθμισης στο «Σχέδιο Δράσης για το 2021» (Παράρτημα-1) στο παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας και να προετοιμάσει την πρόταση του Οικονομικού Προγράμματος που θα καλύπτει το έτος 2022 έως το τέλος Οκτωβρίου 2021.

Η κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας · Χορήγηση ενίσχυσης στην τουρκική λιρέτα έως 2.250.000.000 TL (Παράρτημα-2): Όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές και πιστώσεις έργων σε πραγματικό τομέα · 800.000.000,00 TL κατανεμήθηκαν το 2021,

Το υπόλοιπο του λογαριασμού επιστροφής από το 2020 είναι 16.425.722,61 TL,

Συνολικά 1.330.451.983,81 TL, συμπεριλαμβανομένων 514.026.261.20 TL που μεταφέρθηκαν από το 2020 (Παράρτημα 3.1.2 και Παράρτημα 3.1.3)

Όσον αφορά τα δικαιώματα λειτουργίας · 150.000.000,00 TL που διατέθηκαν το 2021 (Παράρτημα 3.1.4),

Όσον αφορά τα αμυντικά επιδόματα · 750.000.000,00 TL διατέθηκαν το 2021,

Συνολικά 769.548.016,19 TL, συμπεριλαμβανομένων 19,548,016,19 TL που μεταφέρθηκαν από το 2020,

Για την παροχή δανειακής ενίσχυσης σε τουρκικές λιρέτες ισοδύναμου έως 1.000.000.000 TL USD (Παράρτημα-2):

800.000.000,00 TL για το Δημόσιο Τομέα (Συμβολή στο τρέχον έλλειμμα του προϋπολογισμού) (Παράρτημα-3.2 και Παράρτημα-3.2.1),

Συνολικά 200.000.000,00 TL για το Δημόσιο Τομέα (Άλλο), τα οποία θα μεταφερθούν από το 2020 (Παράρτημα-3.2 και Παράρτημα-3.2.1)

Στο πλαίσιο των ενισχύσεων επιχορήγησης που αναφέρονται στο άρθρο (1), «Μέσο χρηματοοικονομικής συνεργασίας για έργα υποδομής και πραγματικού τομέα (ARMA)», «Έργα με βάση την Άγκυρα» και «Δραστηριότητες» και II. Διάθεση των δανείων που ορίζονται στο άρθρο με την αρίθμηση (2) στο πλαίσιο των «Διαδικασιών και Αρχών της Συμφωνίας Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Συνεργασίας» (Παράρτημα-3),

Έχει δεσμευτεί να παρέχει τεχνική βοήθεια μέσω δημόσιων υπαλλήλων σε περιοχές που μπορεί να χρειαστεί η κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

η ρύθμιση διανομής μεταξύ της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας δεσμεύεται από το ποσό των επιχορηγήσεων και των δανείων από τον νόμο για τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας καθορίζεται με την τοποθέτηση του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Οικονομικών.

Αυτή η άλλη βοήθεια θα δοθεί εκτός της Συμφωνίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου ή στο πρωτόκολλο που υπογράφηκε μεταξύ των σχετικών Υπουργείων που υπέβαλαν οι δύο χώρες. Ωστόσο, τέτοιες ενισχύσεις ενδέχεται να μην είναι αντίθετες προς τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας.

Το Γραφείο Ανάπτυξης και Οικονομικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Λευκωσίας (BSEC), σε συνεννόηση με την Τεχνική Αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, προετοιμάζει μια «Έκθεση Παρακολούθησης Μηνιαίου Σχεδίου Δράσης» προκειμένου να προσδιορίσει την πρόοδο των δράσεων που Σχέδιο δράσης 2021 (Παράρτημα-1), το οποίο προσαρτάται στη Συμφωνία και περίπου την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα για υποβολή στη Δημοκρατία της Τουρκίας και η Δημοκρατία της Τουρκίας αποστέλλει αντιπροσωπεία στον Συντονιστή Τεχνικών Υποθέσεων Κύπρου.

Η Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης, η Υποδομή και το Σχέδιο Πραγματικού Τομέα για χρήση στην αξιολόγηση του δανείου με πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν θα εξεταστούν από την Τεχνική Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια που προσδιορίζονται στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα είναι το τεχνικό συμβούλιο επανεξέτασης της Δημοκρατίας της Τουρκίας, οι χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις με συμφωνίες οικονομικής και χρηματοοικονομικής συνεργασίας σύμφωνα με την τεχνική επιτροπή της Τουρκικής Δημοκρατίας της πίστωσης σύμφωνα με τον βοηθό της Δημοκρατίας της Τουρκίας έγκριση από την Τουρκική Δημοκρατία, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Οικονομικών στη Βόρεια Κύπρο Μεταβιβάζεται στην Τουρκική Δημοκρατία.

με την παρούσα Συμφωνία στο πλαίσιο του έργου και την πρόοδο των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης 2021 Βόρεια Κύπρος, η πορεία του οικονομικού της Τουρκικής Δημοκρατίας της Τουρκίας Συντονιστής Κυπριακών Υποθέσεων και της Βόρειας Κύπρου θα αξιολογηθεί στην Πρωθυπουργία της Τουρκικής Δημοκρατίας τον Ιούνιο και η συνάντηση αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο

Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας κοινοποίησης που δηλώνει ότι τα μέρη έχουν ολοκληρώσει νομικές διαδικασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία τους.

Η παρούσα συμφωνία υπεγράφη στην Άγκυρα στις 03/03/2021 ως δύο πρωτότυπα αντίγραφα. “

.Source