“Το πρόβλημα των ανθρώπων δεν είναι επιλογή αλλά ζωή και μετάβαση

Επικεφαλής του Memur-Sen, Akın Manga:

Ο επικεφαλής του Memur-Sen Akın Manga είπε, “Το πρόβλημα των ανθρώπων δεν είναι επιλογή, αλλά ζωή και τα προς το ζην.”

Επικεφαλής του Memur-Sen, Akın Manga:

Ο Άκιν Μάνγκα, Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων (Memur Sen), σημείωσε ότι τα προβλήματα και οι προσδοκίες του λαού δεν είναι επιλογή αλλά ζωή και τα προς το ζην. Η Manga, στο γραπτό δελτίο τύπου, το οποίο αξιολόγησε την ημερήσια διάταξη, είπε ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι για τη μεταφορά χρημάτων στην αγορά.

Δηλώνοντας ότι η καταπολέμηση της πανδημίας αποτελεί προτεραιότητα, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση της οικονομίας, η Manga ζήτησε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

Ο Μάνγκα είπε, “Θεωρούμε τα προβλήματα ως ευκαιριακό και καταδικάζουμε εκείνους που απαιτούν πρόωρες εκλογές”.

Manga, το πρωτόκολλο θα υπογραφεί με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Τουρκίας για την επίτευξη οικονομικών ευκαιριών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν λύσεις εξέφρασαν την επιθυμία του.

.Source