“Το πρώτο εγχώριο εμβόλιο μπορεί να εγκριθεί για επείγουσα χρήση στη Φάση-3”

Η Τουρκία που πέρασε στο πρώτο ανθρώπινο δοκιμαστικό εμβόλιο για τον ιό της κορώνας αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Erciyes στο Καϊσέρι, ο υποψήφιος (ERÜ), που διεξήχθη σε 250 εθελοντές Η μελέτη Φάσης 2 έχει ολοκληρωθεί. Πρύτανης καθηγητής Δρ. Ο Μουσταφά Τσαλίς είπε, “Εάν τα δεδομένα ασφαλείας στη Φάση-3 είναι καλά, θα τα χρησιμοποιήσουμε. Το κινεζικό εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε στη χώρα μας εγκρίθηκε επίσης με” χρήση έκτακτης ανάγκης “μετά το στάδιο της Φάσης-3.