Το Συμβούλιο Υπουργών εξουσιοδότησε το Υπουργείο Υγείας για διάγνωση PCR και αγορά κιτ

Το Συμβούλιο των Υπουργών εξουσιοδότησε το Υπουργείο Υγείας να αγοράσει διαγνωστικά κιτ PCR coronavirus και σύνολα εντός του πεδίου «Γενική επιδημία Covid-19» και ελήφθησαν 50 χιλιάδες διαγνωστικά κιτ και δοκιμές PCR.