Το τροποποιημένο πρωτόκολλο KOP ισχύει από 01/01/2021

Η KOP δημοσιεύει το τροποποιημένο πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι όταν τα παιχνίδια ή οι ομάδες με θετικά αναβάλλονται.

Ειδικότερα, για την αναβολή του παιχνιδιού, το Πρωτόκολλο αναφέρει τα εξής:

– Σε περίπτωση που υπάρχουν 4 θετικές περιπτώσεις από τους ίδιους ποδοσφαιριστές που περιλαμβάνονται στη λίστα Ανδρών του συλλόγου, τότε οι αγώνες που διορίζονται εντός 7 ημερών από την πρώτη θετική περίπτωση κατόπιν αιτήματος του συλλόγου αναβάλλονται.

Τα ακόλουθα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αναβολή άλλων ομαδικών συναντήσεων για τις πρώτες 7 ημέρες μετά το πρώτο θετικό γεγονός:

– Πρωτάθλημα CYTA A Cup Κύπελλο Coca-Cola – Η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να αναβάλει αγώνες για περίοδο τουλάχιστον 10 παικτών, με ένα θετικό COVID-19 εγκεκριμένο από το Πρόγραμμα Α, απομονωμένο ταυτόχρονα, όπως συνιστά το Υπουργείο Υγείας, ή για μια περίοδο κατά την οποία όλοι οι τερματοφύλακες βρίσκονται στη λίστα. Η ομάδα ανδρών A&B είναι ταυτόχρονα απομονωμένη καθώς είναι θετική για τον ιό βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

– Για όλες τις άλλες κατηγορίες – Η ομάδα θα έχει το δικαίωμα να αναβάλει αγώνες για τουλάχιστον 8 παίκτες που έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι θετικοί για τον ιό COVID-19, των οποίων τα 2 τελευταία παιχνίδια πριν από την πρώτη θετική περίπτωση καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα και απομονώθηκαν ταυτόχρονα σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Υπουργείο Υγείας ή για την περίοδο κατά την οποία όλοι οι τερματοφύλακες της ομάδας ανδρών είναι ταυτόχρονα απομονωμένοι, λόγω του ότι ο ιός είναι θετικός βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

Το τροποποιημένο πρωτόκολλο διατίθεται στο ακόλουθο αρχείο:

ΕΔΩ

Η KOP δημοσιεύει το τροποποιημένο πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι όταν τα παιχνίδια ή οι ομάδες με θετικά αναβάλλονται.

Ειδικότερα, για την αναβολή του παιχνιδιού, το Πρωτόκολλο αναφέρει τα εξής:

– Σε περίπτωση που υπάρχουν 4 θετικές περιπτώσεις των ίδιων ποδοσφαιριστών που περιλαμβάνονται στη λίστα Men A του συλλόγου, τότε οι αγώνες που έχουν προγραμματιστεί εντός 7 ημερών από την πρώτη θετική περίπτωση αναβάλλονται κατόπιν αιτήματος του συλλόγου.

Τα ακόλουθα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αναβολή άλλων ομαδικών συναντήσεων για τις πρώτες 7 ημέρες μετά το πρώτο θετικό γεγονός:

– Πρωτάθλημα CYTA A Cup Κύπελλο Coca-Cola – Η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να αναβάλει αγώνες για περίοδο τουλάχιστον 10 παικτών για να προκριθεί στο COVID-19 A σε μια λίστα, απομονωμένη ταυτόχρονα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ή για μια περίοδο κατά την οποία όλοι οι τερματοφύλακες είναι στη λίστα. Η ομάδα ανδρών A&B είναι ταυτόχρονα απομονωμένη καθώς είναι θετική για τον ιό βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

– Για όλες τις άλλες κατηγορίες – Η ομάδα θα έχει το δικαίωμα να αναβάλει αγώνες για τουλάχιστον 8 παίκτες που έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι θετικοί για τον ιό COVID-19, των οποίων τα 2 τελευταία παιχνίδια πριν από την πρώτη θετική περίπτωση καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα και απομονώθηκαν ταυτόχρονα σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Υπουργείο Υγείας ή για την περίοδο που όλοι οι τερματοφύλακες της ομάδας ανδρών είναι απομονωμένοι ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, είναι θετικοί για τον ιό.

Το τροποποιημένο πρωτόκολλο διατίθεται στο ακόλουθο αρχείο:

ΕΔΩ

Η KOP δημοσιεύει το τροποποιημένο πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι όταν τα παιχνίδια ή οι ομάδες με θετικά αναβάλλονται.

Ειδικότερα, για την αναβολή του παιχνιδιού, το Πρωτόκολλο αναφέρει τα εξής:

– Σε περίπτωση που υπάρχουν 4 θετικές περιπτώσεις των ίδιων ποδοσφαιριστών που περιλαμβάνονται στη λίστα Men A του συλλόγου, τότε οι αγώνες που έχουν προγραμματιστεί εντός 7 ημερών από την πρώτη θετική περίπτωση αναβάλλονται κατόπιν αιτήματος του συλλόγου.

Τα ακόλουθα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αναβολή άλλων ομαδικών συναντήσεων για τις πρώτες 7 ημέρες μετά το πρώτο θετικό γεγονός:

– Πρωτάθλημα CYTA A և Κύπελλο Coca-Cola – Η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να αναβάλει αγώνες για περίοδο τουλάχιστον 10 παικτών για να προκριθεί στο COVID-19 A σε μια λίστα, απομονωμένη ταυτόχρονα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ή για μια περίοδο κατά την οποία όλοι οι τερματοφύλακες είναι στη λίστα. Η ομάδα ανδρών A&B είναι ταυτόχρονα απομονωμένη καθώς είναι θετική για τον ιό βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

– Για όλες τις άλλες κατηγορίες – Η ομάδα θα έχει το δικαίωμα να αναβάλει αγώνες για τουλάχιστον 8 παίκτες που έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι θετικοί για τον ιό COVID-19, των οποίων οι 2 τελευταίοι αγώνες πριν από την πρώτη θετική περίπτωση καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα, ταυτόχρονα απομονωμένοι σύμφωνα με τις οδηγίες της. Υπουργείο Υγείας ή για την περίοδο κατά την οποία όλοι οι τερματοφύλακες της ομάδας ανδρών είναι ταυτόχρονα απομονωμένοι λόγω του ότι ο ιός είναι θετικός βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

Το τροποποιημένο πρωτόκολλο διατίθεται στο ακόλουθο αρχείο:

ΕΔΩ

Source