Το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ανακοίνωσε ότι πληρώθηκαν οι απώλειες βοοειδών.

Το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ανακοίνωσε ότι πληρώθηκαν οι απώλειες βοοειδών Οι παραγωγοί που δεν δίνουν αριθμό λογαριασμού θα μπορούν να λάβουν αποζημίωση παρουσιάζοντας την ταυτότητά τους.