Το Υπουργείο διευκρινίζει. Πληροφορίες για την υγεία για το εμβόλιο AstraZeneca… “Η Coreper δεν θέτει όρια ηλικίας για το εμβόλιο”

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση του εμβολίου AstraZeneca σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες – Δήλωση του Υπουργείου Υγείας

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Όσον αφορά τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου AstraZeneca, ειδικά για άτομα άνω των 55 ετών, μετά την απόφαση ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ να επιβάλουν όριο ηλικίας, το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα εξής:

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), ως εξουσιοδοτημένος οργανισμός φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξετάζει την απελευθέρωση του εμβολίου AstraZeneca στις 29 Ιανουαρίου, το οποίο εξετάστηκε από επιστημονικά πρότυπα βάσει δεδομένων και από τις 27 χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Coreper δεν έχει θέσει περιορισμούς ή αντενδείξεις για το εμβόλιο, οι οποίοι πρέπει να χορηγούνται σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες.

2. Η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για το Coronavirus, αφού έλαβε τη γνώμη της Coreper στις 5 Φεβρουαρίου, αξιολογώντας τους όρους αδειοδότησης του εμβολίου, καθώς και τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας να εγκρίνει την απόφαση του Coreper. Πρωταρχικός στόχος είναι να αποφευχθεί η κάλυψη εμβολιασμού για άτομα που κινδυνεύουν από σοβαρή ασθένεια, consequ κατά συνέπεια, νοσηλεία և (ή) θάνατο, ο οποίος, εκτός από τους ηλικιωμένους, ισχύει και για ομάδες ασθενών Σε αυτό το πλαίσιο, τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με εμβολιασμούς για τον πληθυσμό բնակ μαζί με εμβολιασμούς ειδικών ομάδων ασθενών – ασθενείς με αιμοκάθαρση, αποδέκτες μοσχεύματος – θαλασσαιμία.

Επιπλέον, δεδομένου ότι το εμβόλιο AstraZeneca περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Εμβολίων COVID-19, εάν αυτό το εμβόλιο είναι διαφορετικό από τα άλλα δύο εμβόλια που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, το Υπουργείο Υγείας συμφωνεί σε μια λογική απαίτηση από την Ομοσπονδία. Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Καινοτομίας, αναπτύσσει τρόπους ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ποιο εμβόλιο θα του δοθεί όταν φτάσει σε ραντεβού μέσω της πύλης εμβολιασμού. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το Υπουργείο Υγείας և EUA παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τυχόν εξελίξεις που ενδέχεται να συμβούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να αξιολογήσει τυχόν δεδομένα που ενδέχεται να προκύψουν.

Source