Το υπουργείο ναυτιλίας Κύπρου προτείνει ίδρυμα για το πρόγραμμα εμβολιασμού παγκόσμιων ναυτικών

Το Υπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου (SDM) πρότεινε επίσημα μια πρακτική, παγκόσμια προσέγγιση για την παροχή εμβολιασμών COVID-19 σε ναυτικούς ως απάντηση στην παγκόσμια κρίση αλλαγής πληρώματος. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η ανάγκη να ταξινομηθούν οι ναυτικοί ως βασικοί εργαζόμενοι έχουν λάβει ευρεία υποστήριξη, με την Κύπρο να κάνει τώρα αυτό το ένα βήμα παραπέρα στο να προτείνει τη δημιουργία μιας εφικτής λύσης για τους εμβολιασμούς.

Σε επιστολές προς τους Επιτρόπους Μεταφορών και Υγείας της ΕΕ και τον Γενικό Γραμματέα του ΔΝΟ, Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Κύπρου, Βασίλειος Δημητριάδης, σκιαγράφησαν τα δύο σκέλη του προτεινόμενου προγράμματος και τόνισαν την ανάγκη για μια πρακτική, εφικτή και συλλογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εμβολιασμών των ναυτικών. Η επιστολή υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Κύπρου να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε παγκόσμιο επίπεδο για να επιτρέψει την πραγματοποίηση αλλαγών πληρώματος, ακόμη και με την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων κατά τη διάρκεια αυτού του δεύτερου σταδίου της πανδημίας.

Υπάρχουν προκλήσεις με την εφοδιαστική ενός προγράμματος εμβολιασμού για τους ναυτικούς, συμπεριλαμβανομένης της χώρας προέλευσης ή της κατοικίας των ναυτικών, περιορισμοί μεταφοράς και πελατών, διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων ή εγκεκριμένων εμβολίων, η διαδικασία εμβολιασμού σε δύο στάδια και ο επόμενος χρόνος που απαιτείται για ένας ναυτικός που θεωρείται εμβολιασμένος. Ως εκ τούτου, η Κύπρος πιστεύει ότι πρέπει να γίνει διάκριση με βάση τη διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδιού. Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικά σκέλη:

1. Για τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, τα εθνικά μέτρα παραμένουν εφαρμόσιμα και η περιφερειακή συνεργασία είναι ευκολότερη.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλιακών Μεταφορών, Βασίλειος Δημητριάδης μιλά για την κρίση αλλαγής πληρώματος.

2. Για τις θαλάσσιες μεταφορές βαθέων υδάτων, η Κύπρος πιστεύει ότι τα σκάφη που λειτουργούν σε διηπειρωτικές διαδρομές μεγάλων αποστάσεων πρέπει να χαρακτηριστούν ως απομονωμένη ζώνη COVID-19. μια «φούσκα». Επομένως, πρέπει να δοθεί έμφαση στους ναυτικούς στην ξηρά. Η Κύπρος προτείνει μια συντονισμένη παγκόσμια προσέγγιση για την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού εγκεκριμένων ή εγκεκριμένων εμβολίων, αποδεκτών από όλες τις κυβερνήσεις, στη διάθεση των ναυτικών για εμβολιασμό στη χώρα διαμονής τους πριν ταξιδέψουν για να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα πλοία τους.

Ο Βασίλειος Δημητριάδης, Υφυπουργός Ναυτιλίας Κύπρου, εξήγησε:

«Παρά τις διεθνείς προσπάθειες και τις προσπάθειες της ΕΕ μέχρι σήμερα, οι αλλαγές του πληρώματος εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες ή καθόλου δυνατές σε πολλές χώρες. Ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εμβολιασμού ναυτικών θα βοηθούσε σημαντικά την ενίσχυση των αλλαγών του πληρώματος. Ενώ αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα τόσο από άποψη διαδικασιών όσο και από άποψη εφοδιαστικής, πιστεύουμε ότι – μέσω της συνεργασίας – μπορεί να βρεθεί μια πρακτική, εφικτή λύση.

«Η Κύπρος είναι αποφασισμένη να εργαστεί εποικοδομητικά για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου προγράμματος εμβολιασμού ναυτικών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε συζητήσεις για τον καθορισμό μιας συντονισμένης προσέγγισης. Ελπίζουμε ότι οι ρυθμιστικές αρχές και ο κλάδος θα είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν μαζί μας. “

Η Κύπρος ήταν μια από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που αναγνώρισε τους ναυτικούς ως βασικούς εργαζόμενους και εφάρμοσε μια επίσημη διαδικασία αλλαγής πληρώματος. Αυτά τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα να επαναπατριστούν πάνω από 10.000 ναυτικοί ή να μπορέσουν να επιστρέψουν στη δουλειά τους από τον Μάιο του 2020. Η Κύπρος συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην ευημερία των ναυτικών και επιθυμεί να υποστηρίξει μια πρακτική και συντονισμένη λύση στην τρέχουσα πρόκληση αλλαγής πληρώματος.
Πηγή: Αναπληρωτής Υπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου (SDM)

Source