Το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τη θέση του σχετικά με το εμβόλιο AstraZeneca

Λόγω της δημόσιας συζήτησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου AstraZeneca, ιδίως σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, μετά την απόφαση ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ να ορίσουν όριο ηλικίας, το Υπουργείο Υγείας διευκρίνισε τα εξής:

  1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμάκων (EMA), η οποία είναι το σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αδειοδότηση φαρμακευτικών προϊόντων, στις 29 Ιανουαρίου ενέκρινε το εμβόλιο AstraZeneca χωρίς να θέτει περιορισμούς ηλικίας.
  2. Στις 5 Φεβρουαρίου, η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για το COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του EMA και αξιολόγησε τους όρους αδειοδότησης του εμβολίου, καθώς και τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας την έγκριση της απόφασης του EMA.

Το Υπουργείο θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για να αξιολογήσει τυχόν γεγονότα που ενδέχεται να προκύψουν.

(φιλένιουζ)

Source