Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Υπουργείο Υγείας για την Αγορά Διαγνωστικών Κιτ και Σετ Covid-19 Pcr

Το Συμβούλιο των Υπουργών εξουσιοδότησε το Υπουργείο Υγείας για την αγορά κιτ διαγνωστικών Covid-19 PCP και σύνολα που εμπίπτουν στο πεδίο της «Γενικής Επιδημίας Covid-19» σύμφωνα με το καταστατικό διάταγμα να μην εφαρμόσουν τους κανόνες του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων για 6 μήνες.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 123/2020 με ημερομηνία “Covidien-19 Πεδίο εφαρμογής των γενικών επιδημιών που πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας των Πράξεων περί Δημόσιων Συμβάσεων στο διαγωνισμό σύμφωνα με το Κανονιστικό Διάταγμα, το άρθρο 4 του νόμου δεν εφαρμόζει εξουσία για έξι μήνες, Τουρκία Το Υπουργείο Υγείας εξουσιοδοτήθηκε να παράσχει λογαριασμό «Ταμείο Υγείας» από τη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Υπηρεσίας Εφοδιασμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, δηλώθηκε ότι αγοράστηκαν 50 χιλιάδες διαγνωστικά κιτ Covid-19 PCR, τα οποία χρειάζονται επειγόντως για να διασφαλιστεί η επάρκεια και η συνέχεια των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στο κοινό στο πλαίσιο της «Γενικής επιδημίας Covid-19», αγοράστηκαν για συνολικά 146 χιλιάδες δολάρια συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

.Source