Το ΧΑΚ ξεκίνησε την εβδομάδα με μια μικρή απώλεια στο Clock Watch

Η χρηματιστηριακή αγορά ξεκίνησε την εβδομάδα με μικρές απώλειες, καθοδηγούμενες από τους κύριους τίτλους της αγοράς.

Ο συνολικός δείκτης έπεσε στις 62,64 μονάδες, παρουσιάζοντας μείωση 0,18% ημερησίως, ενώ ο δείκτης FTSE / CYSE 20 παρουσίασε απώλεια 0,13%, κλείνοντας στις 37,38 μονάδες. Ο ημερήσιος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 161,995 ευρώ.

Από τους μεμονωμένους δείκτες μετοχών, μόνο η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψε κέρδος 0,13% και η Κύρια Αγορά σημείωσε ζημιά 0,32%. Οι δείκτες των εταιρειών επενδύσεων και των ξενοδοχείων δεν έχουν αλλάξει.

Οι τίτλοι της CCC Tourist Enterprises Public Company 52.743 ευρώ (αμετάβλητες – τιμή κλεισίματος 0,14 ευρώ) προσέλκυσαν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ακολούθησαν οι μετοχές της Logicom Public LTD 36.255 € (αύξηση 0,71% – τιμή κλεισίματος 1,42 €), “Τσιμέντο Βασιλικού” 30.480 € (αύξηση 3,48% – τιμή κλεισίματος 2,38 €), Τράπεζα Κύπρου – 17,620 ευρώ (0,50% μείωση – τιμή κλεισίματος 1,00 ευρώ) public Δημόσια εταιρεία “Τσιμέντο Κύπρου” με 12.957 ευρώ (μείωση 2,05% – τιμή κλεισίματος 0,48 ευρώ).

Δύο από τις τιμές αγοράς και πώλησης αυξήθηκαν, 9 μειώθηκαν και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 152.

Source