Το όνομα του Savvas Pursaitidis είναι στο τραπέζι

Το θέμα της τεχνικής διαχείρισης συζητήθηκε στην πρωινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της APOEL, φαίνεται ότι ο Σάββας Πουσαϊτίδης θα πληροί τις προϋποθέσεις για τη θέση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, το όνομα του Savvas Pursaitidis έπεσε στο τραπέζι για να αναλάβει τα καθήκοντά του μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά δεν είναι τόσο σαφές, καθώς υπάρχει συμβόλαιο του Mick McCarthy έως το 2022.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν η Pursa συμφωνεί να αναλάβει μια ομάδα που δεν έχει χτίσει σε τέσσερις μήνες ή αν θα ζητήσει περισσότερα όσον αφορά τη διάρκεια της σύμβασης.

Το ζήτημα της τεχνικής εποπτείας συζητήθηκε στην πρωινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της APOEL, φαίνεται ότι ο Σάββας Πουσαϊτίδης θα πληροί τις προϋποθέσεις για τη θέση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, το όνομα του Savvas Pursaitidis έπεσε στο τραπέζι για να αναλάβει τη σεζόν μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά δεν είναι τόσο σαφές, καθώς υπάρχει σύμβαση του Mick McCarthy έως το 2022.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν η Pursa συμφωνεί να αναλάβει μια ομάδα που δεν έχει χτίσει σε τέσσερις μήνες ή αν θα ζητήσει περισσότερα όσον αφορά τη διάρκεια της σύμβασης.

Το θέμα της τεχνικής εποπτείας συζητήθηκε στην πρωινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της APOEL και φαίνεται ότι ο Σάββας Πουσαϊτίδης θα είναι σε θέση να αναλάβει τη θέση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, το όνομα του Savvas Pursaitidis έπεσε στο τραπέζι για να το αναλάβει μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά δεν είναι τόσο σαφές, επειδή το συμβόλαιο του Mick McCarthy μέχρι το 2022 είναι στη μέση.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν η Pursa συμφωνεί να αναλάβει μια ομάδα που δεν έχει χτίσει σε τέσσερις μήνες ή αν θα ζητήσει περισσότερα όσον αφορά τη διάρκεια της σύμβασης.

Source