Το όριο αστικής ταχύτητας για οχήματα μειώθηκε στα 30 χιλιόμετρα στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με τον νόμο που θεσπίστηκε στις Βρυξέλλες, την πρωτεύουσα του Βελγίου, που φιλοξενεί θεσμικά όργανα της ΕΕ και το ΝΑΤΟ, το όριο ταχύτητας για τα οχήματα στην αστική κυκλοφορία έχει μειωθεί στα 30 χιλιόμετρα.

Στις Βρυξέλλες, την πρωτεύουσα του Βελγίου, που φιλοξενεί θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και το ΝΑΤΟ, το όριο ταχύτητας για τα οχήματα στην αστική κυκλοφορία έχει μειωθεί στα 30 χιλιόμετρα.

Ο νέος κανόνας τέθηκε σε ισχύ την πρώτη ημέρα του 2021. Το όριο ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων θα εφαρμοστεί σε όλη την πόλη, εκτός από ορισμένους κύριους δρόμους.

Δεκάδες κάμερες σε όλη την πόλη θα ελέγξουν εάν οι οδηγοί παραβιάζουν τον κανόνα. Ο αριθμός των καμερών θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Στην περιοχή των Βρυξελλών, έχουν προστεθεί πινακίδες που δείχνουν όρια ταχύτητας και βαμμένες πινακίδες για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον νέο κανόνα.

Ο Elke Van den Brandt, υπουργός οδικής ασφάλειας και οδικής ασφάλειας της Περιφερειακής Κυβέρνησης των Βρυξελλών, δήλωσε ότι στόχος αυτής της πρακτικής δεν είναι να επιβάλει περισσότερα πρόστιμα, αλλά να μειώσει τα ατυχήματα και να αυξήσει την ασφάλεια στην πόλη.

Δηλώνοντας ότι θέλουν να κάνουν τις Βρυξέλλες μια πόλη με λιγότερα οχήματα, περισσότερη κυκλοφορία πεζών και ποδηλάτων έως το 2030, ο Van den Brandt δήλωσε ότι η ηχορύπανση θα μειωθεί έως και 50% με τα οχήματα να ταξιδεύουν με χαμηλή ταχύτητα.

Source