Το 1,3% του μετοχικού κεφαλαίου της BOC άλλαξε

Το 1,3% του μετοχικού κεφαλαίου της BOC άλλαξε

Το μερίδιο της CarVal Investors στην Τράπεζα Κύπρου υπερβαίνει πλέον το 5%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το μερίδιο της CarVal Investors στην Τράπεζα Κύπρου αυξήθηκε από 4,23% σε 5,4%.

Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited είναι 44.619.993,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 446.199.933 κοινές μετοχές, η καθεμία με ονομαστική αξία 0,10 ευρώ.

Ποιοι είναι οι επενδυτές CarVal;

Είναι ένας καθιερωμένος παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων. Από το 1987, η ομάδα CarVal έχει υποστεί συνεχώς μεταβαλλόμενους κύκλους πίστωσης, επενδύοντας ένα επιβλητικό 123 δισεκατομμύρια δολάρια σε 5.480 συναλλαγές σε 82 χώρες σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Σήμερα, η CarVal Investors έχει περιουσιακά στοιχεία 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διαχειρίζονται σε εταιρικά χρεόγραφα, χαρτοφυλάκια δανείων και διαρθρωτικά πιστωτικά περιουσιακά στοιχεία.

Έχει γραφεία στη Σιγκαπούρη, τη Νέα Υόρκη, το Λουξεμβούργο, το Λονδίνο και τη Μινεάπολη.

Γνώστης:

Source