Το EMRA καθορίζει το κόστος πράσινης ενέργειας που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου

İZMİR (AA) – Η τιμή της πράσινης ενέργειας που θα εφαρμοστεί στους καταναλωτές που επιλέγουν το πράσινο τιμολόγιο από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών που έχουν εκχωρηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 καθορίστηκε ως 75,75 kurus ανά κιλοβατώρα.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Αγοράς Ενέργειας (EMRA) σχετικά με το θέμα δημοσιεύθηκε στο διπλό τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας.

Κατά συνέπεια, η τιμή της πράσινης ενέργειας, η οποία έχει εγκριθεί από τον EMRA και θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, με εξαίρεση τους φόρους, τα κεφάλαια και τις μετοχές, καθορίστηκε ως 75,75 kurus ανά κιλοβατώρα για τους χρήστες του συστήματος μεταφοράς. Το κόστος της πράσινης ενέργειας των καταναλωτών που αγοράζουν ενέργεια από την εταιρεία παροχής που έχει ανατεθεί υπολογίστηκε ως 75,75 kurus ανά κιλοβατώρα χωρίς το κόστος διανομής.

Η τιμή κιλοβατώρας της πράσινης ενέργειας και το κόστος διανομής θα κυμαίνονται μεταξύ 86,63 και 100,95 kurus, ανάλογα με το αν είναι χαμηλής τάσης, μεσαίας τάσης, μονής διάρκειας, διπλής διάρκειας, που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, τις κατοικίες, τη γεωργική άρδευση και το φωτισμό.

Επιπλέον, ο EMRA ενέκρινε τους πίνακες τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που θα εφαρμοστούν από τις εταιρείες διανομής στους χρήστες του συστήματος διανομής και στους καταναλωτές χαμηλής κατανάλωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του «Ανακοινωθέντος κανονισμού για την τελευταία τιμολόγηση εφοδιασμού πόρων» και οι οποίοι δεν επιλέγουν τον προμηθευτή τους, παρά το γεγονός ότι είναι επιλέξιμοι καταναλωτές και επιλέξιμοι καταναλωτές από τις εκχωρημένες εταιρείες προμηθευτή.

Νομική προειδοποίηση:

Όλα τα δικαιώματα των δημοσιευμένων ειδήσεων, στηλών, φωτογραφιών, σειρών άρθρων και όλων των ειδών έργων ανήκουν στον Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş. Ακόμα και αν εμφανίζεται η πηγή, ολόκληρη η εργασία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ειδική άδεια.

.Source