Το KYSOA δεν συμφωνεί με το Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας և εγκρίνει το σχέδιο νόμου της Επιτροπής Εργασίας

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΥΣΟΑ) επαναλαμβάνει την κάθετη διαφωνία της με την πλήρη αντίθεση στην εφαρμογή του «Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας, Λειτουργικότητας και Υγείας» που επιβλήθηκε σε άτομα με αναπηρία κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Με το νομοσχέδιο της επιτροπής εργασίας.

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΔΩ Android για Android Տ ΕΔΩ για iOS

Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Παρασκευή, πρόσθεσε ότι το σύστημα περιλαμβάνει πολύπλοκες, μη επιστημονικές, δαπανηρές και ταπεινωτικές διαδικασίες για την αξιολόγηση της αναπηρίας, που οδηγούν σε νομική, καθολική εκπαίδευση, προσβασιμότητα, απασχόληση, περιορισμούς στο δικαίωμα στην αυτοαπασχόληση, επικοινωνία, επαρκή διαβίωση πρότυπα και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εκφράζει επίσης τη θέση ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης προτιμούνται από μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων με αναπηρία, η πλειονότητα των οποίων ανήκει κυρίως σε μια συγκεκριμένη οργάνωση, εξαιρουμένης της πλειονότητας των ατόμων με αναπηρίες από την πολιτική κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εκτιμάται στο 85% των αυτοί οι πολίτες.

Τέλος, η Συνομοσπονδία δηλώνει ότι συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία στοχεύει στην τροποποίηση του Νόμου περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, γενικά, στο Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας. Κατά την πρώτη εκτίμηση, ένα άτομο με αναπηρία πιστοποιήθηκε ότι έχει μόνιμη ή μη αναστρέψιμη αναπηρία από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναπηρίας, χωρίς δυνατότητα αποκατάστασης ή βελτίωσης, η οποία δεν απαιτεί περαιτέρω επανεκτίμηση της αναπηρίας. Προσθέτει ότι συμφωνεί με την πρόβλεψη του σχεδίου νόμου «Σχετικά με την υποχρέωση των ατόμων που συγκροτούν την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναπηρίας», η οποία ανακοινώνει την ταυτότητά τους (επώνυμο) profession το επάγγελμά τους / επάγγελμα πριν από την έναρξη της αξιολόγησης.

Πηγή: KYPE

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΥΣΟΑ) επαναλαμβάνει την κάθετη διαφωνία της με την πλήρη αντίθεση στην εφαρμογή του «Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας, Λειτουργικότητας και Υγείας» που επιβλήθηκε σε άτομα με αναπηρία κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Με το νομοσχέδιο της επιτροπής εργασίας.

Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Παρασκευή, πρόσθεσε ότι το σύστημα περιλαμβάνει πολύπλοκες, μη επιστημονικές, δαπανηρές και ταπεινωτικές διαδικασίες για την αξιολόγηση της αναπηρίας, που οδηγούν σε νομική, καθολική εκπαίδευση, προσβασιμότητα, απασχόληση, περιορισμούς στο δικαίωμα στην αυτοαπασχόληση, επικοινωνία, επαρκή διαβίωση πρότυπα και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εκφράζει επίσης τη θέση ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης προτιμούνται από μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων με αναπηρία, η πλειονότητα των οποίων ανήκει κυρίως σε μια συγκεκριμένη οργάνωση, εξαιρουμένης της πλειονότητας των ατόμων με αναπηρίες από την πολιτική κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εκτιμάται στο 85% των αυτοί οι πολίτες.

Τέλος, η Συνομοσπονδία δηλώνει ότι συμφωνεί με την πρόταση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία αποσκοπεί στην τροποποίηση του νόμου για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, γενικά, του νόμου για την εκτίμηση αναπηρίας στο σύστημα. Κατά την πρώτη αξιολόγηση από την τρέχουσα Επιτροπή Αξιολόγησης Αναπηρίας, ένα άτομο με αναπηρία πιστοποιήθηκε ότι είχε μόνιμη ή μη αναστρέψιμη αναπηρία χωρίς δυνατότητα αποκατάστασης ή βελτίωσης, το οποίο δεν απαιτεί περαιτέρω επανεκτίμηση της αναπηρίας. Προσθέτει ότι συμφωνεί με την πρόβλεψη του σχεδίου νόμου «Σχετικά με την υποχρέωση των ατόμων που συγκροτούν την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναπηρίας», η οποία ανακοινώνει την ταυτότητά τους (επώνυμο) profession το επάγγελμά τους / επάγγελμα πριν από την έναρξη της αξιολόγησης.

Πηγή: KYPE

Source