Το PASIKA είναι ένα νέο μέλος του CCCI

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Θέρετρου (PA.SIKA) είναι νέο μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου (CCCI).

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CYPRUS ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Ο κ. Φάνος Λεβέντης, Γενικός Γραμματέας της PA.SIKA, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συμβολή του CCCI և στήριξη στην PA.SIKA members τα μέλη της θα ήταν σημαντική և πολύτιμη, αλλά և PA.SIKA Λόγω της πολυετούς παρουσίας του στη βιομηχανία, θα προσφέρει τις γνώσεις του για βοήθεια σε εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με κέντρα αναψυχής.

Τόνισε ότι η συμβολή του CCCI θα ενισχύσει τις προσπάθειες του Συλλόγου για την προώθηση των γειτονικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και του τομέα των Κέντρων Αναψυχής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομίας μας.

Ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. Είναι εγγεγραμμένη συντεχνία και λειτουργεί από το 1981.

Διατηρεί τα ενεργά μέλη όλων των περιοχών χωρίς εξαίρεση (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος – ορεινά θέρετρα), όπου υπάρχουν τριμερείς περιφερειακές επιτροπές – τομεακές επιτροπές.

Αντιπροσωπεύει τους κλάδους των κέντρων αναψυχής, που διέπονται από το νόμο για τα κέντρα αναψυχής του Υπουργείου Τουρισμού, χωρίς εξαίρεση, από όλα τα μέλη.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Θέρετρου (PA.SIKA) είναι νέο μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου (CCCI).

Ο κ. Φάνος Λεβέντης, Γενικός Γραμματέας της PA.SIKA, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συμβολή του CCCI և στήριξη στην PA.SIKA members τα μέλη της θα ήταν σημαντική և πολύτιμη, αλλά և PA.SIKA Λόγω της πολυετούς παρουσίας του στη βιομηχανία, θα προσφέρει τις γνώσεις του για βοήθεια σε εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με κέντρα αναψυχής.

Τόνισε ότι η συμβολή του CCCI θα ενισχύσει τις προσπάθειες του Συλλόγου για την προώθηση των γειτονικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και του τομέα των Κέντρων Αναψυχής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομίας μας.

Ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. Είναι εγγεγραμμένη συντεχνία και λειτουργεί από το 1981.

Διατηρεί τα ενεργά μέλη όλων των περιοχών χωρίς εξαίρεση (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος – ορεινά θέρετρα), όπου υπάρχουν τριμερείς περιφερειακές επιτροπές – τομεακές επιτροπές.

Αντιπροσωπεύει τους κλάδους των κέντρων αναψυχής, που διέπονται από το νόμο για τα κέντρα αναψυχής του Υπουργείου Τουρισμού, χωρίς εξαίρεση, από όλα τα μέλη.

Source