Το QIWI Ανακοινώνει την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2021 Nasdaq: QIWI

NICOSIA, Κύπρος, 19 Απριλίου 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – QIWI plc (Nasdaq: QIWI), (MOEX: QIWI) (“QIWI” ή “Company”) ανακοίνωσε σήμερα ότι η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του Το AGM “) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, στις 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) στη Λεωφόρο Kennedy 12, Επιχειρηματικό Κέντρο Kennedy, 2ος όροφος, 1087, Λευκωσία, Κύπρος.

Μόνο οι μέτοχοι που έχουν καταγραφεί κατά το κλείσιμο των εργασιών στις 15 Απριλίου 2021 έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση και να ψηφίζουν στην Ετ.Γ.Σ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της συνεδρίασης αυτής. Οι κάτοχοι των αμερικανικών μετοχών της εταιρείας (οι «ADS») που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους για τις υποκείμενες μετοχές πρέπει να ενεργήσουν μέσω του θεματοφύλακα του προγράμματος ADS της εταιρείας, The Bank of New York Mellon. Οι μέτοχοι καλούνται εγκάρδια να παραστούν στην Ετ.Γ.Σ.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, τα ακόλουθα στοιχεία θα υποβληθούν για έγκριση των μετόχων:

  1. να εγκρίνει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020 ·
  2. να διορίσει την ΕΥ ως Ελεγκτές της Εταιρείας και να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.
  3. να εκλέξει διευθυντές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
  4. να εγκρίνει την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, και
  5. για την έγκριση τροποποιημένου και επαναδιατυπωμένου Καταστατικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ημερήσια διάταξη και διαδικαστικά θέματα που σχετίζονται με την Ετ.Γ.Σ. θα διατίθενται στους μετόχους της Εταιρείας από την Εταιρεία και τους κατόχους ADS της Εταιρείας μέσω της The Bank of New York Mellon.

Αντίγραφα ορισμένου υλικού που σχετίζεται με την Ετ.Γ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της Ειδοποίησης για τη σύγκληση της Ετ.Γ.Σ., μια ενημερωμένη έκδοση του Καταστατικού και το Έντυπο Διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου διατίθενται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση http://investor.qiwi.com.

Σχετικά με την QIWI plc.

Το QIWI είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επόμενης γενιάς στη Ρωσία και το CIS. Διαθέτει ένα ολοκληρωμένο ιδιόκτητο δίκτυο που επιτρέπει υπηρεσίες πληρωμών μέσω διαδικτυακών, κινητών και φυσικών καναλιών. Έχει αναπτύξει πάνω από 18,1 εκατομμύρια εικονικά πορτοφόλια, πάνω από 113.000 κιόσκια και τερματικούς σταθμούς, και επέτρεψε στους εμπόρους και τους πελάτες να δέχονται και να μεταφέρουν πάνω από 135 δισεκατομμύρια RUB μετρητά και ηλεκτρονικές πληρωμές μηνιαίως, συνδέοντας πάνω από 31 εκατομμύρια καταναλωτές που χρησιμοποιούν το δίκτυό του τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Οι καταναλωτές της QIWI μπορούν να χρησιμοποιήσουν μετρητά, αποθηκευμένη αξία και άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής προκειμένου να πληρώσουν για αγαθά και υπηρεσίες ή να μεταφέρουν χρήματα εναλλάξ σε εικονικά ή φυσικά περιβάλλοντα.


        

.Source