Τρέχοντα σημεία ταχείας δοκιμής σε εκκλησίες և πλατείες (πίνακας)

Τα δωρεάν προγράμματα διαλογής συνεχίζονται με ταχεία δοκιμή του αντιγόνου του γενικού πληθυσμού և εργαζομένων για συνεχιζόμενη κοινότητα: παρακολούθηση στο χώρο εργασίας

Οι εργοδότες, καθώς και οι επικεφαλής τμημάτων / υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν να συντονίζονται προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των εταιρειών που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς, καθώς οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε ταχεία δοκιμή για να εξασφαλίσουν υποχρεωτική εβδομαδιαία εβδομαδιαία δοκιμή αντιγόνου.

  • Οι επιχειρήσεις / υπηρεσίες που απασχολούν έως και 3 άτομα πρέπει να ελέγχουν όλους τους υπαλλήλους.
  • Οι επιχειρήσεις / υπηρεσίες που απασχολούν 4 έως 10 άτομα πρέπει να ελέγχονται από τουλάχιστον 4 υπαλλήλους.
  • Οι επιχειρήσεις / υπηρεσίες με περισσότερους από 11 υπαλλήλους θα πρέπει να ελέγχονται από τουλάχιστον 5 άτομα ή το 30% των εργαζομένων, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα πρέπει να συμμετέχουν αυτοαπασχολούμενοι, όπως εκείνοι που εργάζονται ως βοηθοί κατ ‘οίκον և (ή) είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ηλικιωμένων ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή της αυτο-φροντίδας.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί και το σχολικό προσωπικό, χωρίς εξαίρεση, πρέπει να υποβάλλονται σε εβδομαδιαία εβδομαδιαία δοκιμή αντιγόνου. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος.

Οι εργαζόμενοι μπορούν στη συνέχεια να έρθουν στα σημεία δειγματοληψίας που λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες σύμφωνα με ένα σχέδιο που εκπονήθηκε από τον εργοδότη / διευθυντή. Σήμερα, Πέμπτη, τα σημεία δειγματοληψίας θα βρίσκονται στις ακόλουθες τοποθεσίες:

ΔΟΚΙΜΗ:

ΔΟΚΙΜΗ:

Source