Τροποποιημένο πρωτόκολλο … |: Δημοσιογράφος Κύπρος

Η KOP δημοσιεύει το τροποποιημένο πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι όταν τα παιχνίδια ή οι ομάδες με θετικά αναβάλλονται.

Ειδικότερα, για την αναβολή του παιχνιδιού, το Πρωτόκολλο αναφέρει τα εξής:

– Σε περίπτωση που υπάρχουν 4 θετικές περιπτώσεις από τους ίδιους ποδοσφαιριστές που περιλαμβάνονται στη λίστα Ανδρών του συλλόγου, τότε οι αγώνες που διορίζονται εντός 7 ημερών από την πρώτη θετική περίπτωση κατόπιν αιτήματος του συλλόγου αναβάλλονται.

Τα ακόλουθα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αναβολή άλλων ομαδικών συναντήσεων για τις πρώτες 7 ημέρες μετά το πρώτο θετικό γεγονός:

– Για το Πρωτάθλημα Τάξης Α της ΑΤΗΚ և Κύπελλο Coca-Cola. Η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να αναβάλει παιχνίδια για μια περίοδο τουλάχιστον 10 παικτών և, η οποία έχει επιβεβαιωθεί στη θετική λίστα για τον ιό COVID-19 A list, ταυτόχρονα απομονωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ή για την περίοδο κατά την οποία όλοι οι ανδρικοί τερματοφύλακες A և B Ταυτόχρονα, είναι απομονωμένοι επειδή είναι θετικοί για τον ιό σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

– Για όλες τις άλλες κατηγορίες. Η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να αναβάλει τα παιχνίδια για περίοδο τουλάχιστον 8 παικτών, θετική για τον ιό COVID-19, τα οποία γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα στους τελευταίους 2 αγώνες πριν από το πρώτο θετικό γεγονός, ταυτόχρονα απομονωμένα με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ή της περιόδου γιατί όταν όλοι οι τερματοφύλακες στην ομάδα των ανδρών είναι ταυτόχρονα απομονωμένοι, επειδή είναι θετικοί για τον ιό βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

Source