“Υπήρχαν πληροφορίες που θα έπρεπε να ωθήσουν το Υπουργείο Εξωτερικών για περαιτέρω μελέτη”

Σύνδεσμοι για το Kalegiru’s Find for the Home Office – Συμβουλές για τη διαδικασία

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Παραπομπή στην έκθεση της Τριμερούς Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει η Δήμητρα Καλγκύρου, γίνεται στο πλαίσιο της εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση Κύπρου από τους επενδυτές στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, καθώς και εναντίον παρόχων τέτοιων υπηρεσιών. στο δημόσιο τομέα σήμερα.

Το εύρημα αφήνει υπαινιγμούς στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

– Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν φαίνεται να επέμεινε στη διεξοδική ολοκλήρωση όλων των τομέων της πολιτογράφησης. Η τριμελής επιτροπή θεωρεί ότι το αντίστοιχο άλογο, μεταξύ άλλων, πρέπει να επανεξεταστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ Η έκθεση της τριμελούς επιτροπής

Παραπομπές στην έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύνδεσμοι για το Kalegiru’s Find for the Home Office – Συμβουλές για τη διαδικασία

Παραπομπή στην έκθεση της Τριμερούς Επιτροπής υπό την προεδρία της Δήμητρας Καλγγύρου αναφέρεται στον ανεπαρκή έλεγχο και αξιολόγηση των επενδυτών στη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για Κυπριακή ιθαγένεια στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. στο δημόσιο τομέα σήμερα.

Το εύρημα αφήνει υπαινιγμούς στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

– Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν φαίνεται να επέμεινε στη διεξοδική ολοκλήρωση όλων των τομέων της πολιτογράφησης. Η τριμελής επιτροπή θεωρεί ότι το αντίστοιχο άλογο, μεταξύ άλλων, πρέπει να επανεξεταστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ Η έκθεση της τριμελούς επιτροπής

Παραπομπές στην έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Source