Υπερβολικά υπολείμματα σε 4 προϊόντα

Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της επιθεώρησης των εισαγόμενων και εγχώριων προϊόντων διατροφής μεταξύ 25-31 Δεκεμβρίου 2020.