Υπερβολικό όριο φυτοπροστασίας σε 3 εισαγόμενα και 1 εγχώρια προϊόντα

Υπερβολικό όριο φυτοπροστασίας σε 3 εισαγόμενα και 1 εγχώρια προϊόντα

Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε φυτοπροστασία άνω του ορίου σε 3 εισαγόμενα και 1 εγχώρια προϊόντα.

Υπερβολικό όριο φυτοπροστασίας σε 3 εισαγόμενα και 1 εγχώρια προϊόντα

ΕΝΑ-
ΕΝΑ
Α +

Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της επιθεώρησης εισαγωγών και εγχώριας παραγωγής τροφίμων μεταξύ 25-31 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας, στην ανάλυση τροφίμων, σε εισαγόμενα προϊόντα. Πάνω από το όριο εντοπίστηκαν φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε 3 δείγματα από 26 δείγματα και σε 1 προϊόν σε 11 οικιακά προϊόντα.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας, για τα εισαγόμενα προϊόντα, Onbaşı İşl. Το κυδώνι της Ltd και το αχλάδι της Cahide Kılıç (Deveci) έχουν βρεθεί ότι διαθέτουν ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν υπερβολικού ορίου, οπότε αυτά τα προϊόντα επιστράφηκαν στην καταγωγή τους κατόπιν αιτήματος των εταιρειών. Κωσ Τικ. Ltd, το προϊόν θα καταστραφεί ή θα επιστρέψει στην προέλευσή του κατόπιν αιτήματος της εταιρείας, καθώς έχουν εντοπιστεί υπερβολικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα στον καρπό του παραδείσου.

Όσον αφορά τα εγχώρια προϊόντα, το προϊόν καταστράφηκε επειδή ένα μη συνιστώμενο φυτοπροστατευτικό προϊόν εντοπίστηκε στο πιπέρι που ανήκε στον Ahmet Kartal, κάτοικο της Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τη δήλωση, τα αποτελέσματα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των αναλύσεων που έγιναν στο Κρατικό Εργαστήριο λαμβάνοντας δείγματα από εισαγόμενα και εγχώρια προϊόντα αξιολογούνται στο Διάγραμμα Ορίων Παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ

.Source