Υπηρεσία ελέγχου. Τα συμπεράσματα του Kalegiru είναι ελλιπή

Δημοσιεύοντας τα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Υπηρεσία Ελέγχου σημειώνει ότι το συμπέρασμα της κα Kaliriro είναι λανθασμένο: δεν εκτελεί τα καθήκοντά της επειδή ασκούνται από το κοινό.

Θέση:

Μετά από μια αναπόφευκτη σύγκριση με το ελλιπές και προβληματικό συμπέρασμα του Kalogiru, το οποίο δεν έχει καν σχέση με τις ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων, περιμένουμε μια συγγνώμη από εκείνους που προσπάθησαν να δυσφημίσουν τις εκθέσεις μας.

Η λογοδοσία απαιτεί τη χρήση εκθέσεων և ολοκλήρωση του ελέγχου

Source