Υπογράφηκε MoC μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και CING, CSMM

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την Τρίτη μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής (CING) και της Κυπριακής Σχολής Μοριακής Ιατρικής (CSMM).

«Το Μνημόνιο εμπίπτει στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου με τρίτες χώρες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Αναμένεται να συμβάλει, πιο συγκεκριμένα, στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και δεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας με χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε.

Σκοπός του μνημονίου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ αμέσως για μια αρχική περίοδο δύο ετών, είναι η καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ των μερών για την υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος στοχοθετημένων δράσεων.

Όπως η χορήγηση υποτροφιών, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο σε φοιτητές από χώρες της περιοχής για εγγραφή σε μεταπτυχιακά προγράμματα του CSMM στους τομείς της Μοριακής Ιατρικής, της Ιατρικής Γενετικής και της Νευροεπιστήμης.

Επίσης, η συνεργασία για την ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων του CING / CSMM, και τη δημιουργία και ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας του CING και του CSMM με χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τον Χριστοδουλίδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιατρικής Καθηγητή Λεωνίδα Φυλακτού εξ ονόματος της CING / CSMM

Source