Υπογραφή του πρωτοκόλλου μεταξύ Κύπρου και Ουκρανίας. Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ενισχύονται

Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Κύπρου-Ουκρανίας. Οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών ενισχύονται

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android Տ ΕΔΩ για iOS

Σήμερα, το 2021, μετά το τέλος της δεύτερης συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής Κύπρου-Ουκρανίας για την Οικονομική, Επιστημονική, Τεχνική και Βιομηχανική Συνεργασία. Στις 22 Απριλίου υπογράφηκε ένα πρωτόκολλο, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, στην ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων .

Το πρωτόκολλο υπογράφηκε εξ ονόματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, και εξ ονόματος της Ουκρανίας από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Marchenko.

Μιλώντας στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου, ο κ. Πετρίδης μίλησε για τις σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας և συνεργασία և φιλίας, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καλή θέληση που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, τονίζοντας ότι αναμφίβολα το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο θα ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της δύο χώρες.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας στους υφιστάμενους τομείς της ενέργειας, της υγειονομικής περίθαλψης και της γεωργίας. Τονίστηκε η ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού και της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών.

Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Κύπρου-Ουκρανίας. Οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών ενισχύονται

Σήμερα, μετά το τέλος της δεύτερης συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής Κύπρου-Ουκρανίας για την Οικονομική, Επιστημονική, Τεχνική και Βιομηχανική Συνεργασία, 2021 Στις 22 Απριλίου, υπεγράφη ένα πρωτόκολλο, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, στην ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων τομέων .

Το πρωτόκολλο υπογράφηκε εξ ονόματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, και εξ ονόματος της Ουκρανίας από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Marchenko.

Μιλώντας στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου, ο κ. Πετρίδης μίλησε για τις σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας և συνεργασία և φιλίας, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καλή θέληση που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, τονίζοντας ότι αναμφίβολα το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο θα ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της δύο χώρες.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας στους υφιστάμενους τομείς της ενέργειας, της υγειονομικής περίθαλψης και της γεωργίας. Τονίστηκε η ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού και της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών.

Source