Υποστήριξη δράσης για τον Ali Pilli στο Güzelyurt

Υπάρχει αύριο δράση στο Güzelyurt για τον Ali Pilli, ο οποίος απολύθηκε από το Υπουργείο Υγείας.