Υπο: Δουλειά. Όλες οι αιτήσεις για ειδικά προγράμματα Δεκεμβρίου είναι διαθέσιμες

Όλες οι αιτήσεις για ειδικά προγράμματα Δεκεμβρίου είναι διαθέσιμες. Το Υπουργείο Εργασίας ενημερώνει

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CYPRUS ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι η αίτηση για Ειδικό Επίδομα Απουσίας Απασχόλησης (Αίτηση ESA.15) δημοσιεύτηκε σήμερα στον ειδικό ιστότοπο www.coronavirus.mlsi.gov.cy, οπότε είναι διαθέσιμη στο ενδιαφερόμενο κοινό. Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής σε Ειδικά Προγράμματα εντός της περιόδου από 1ότι: Από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τις 31ότι: Δεκέμβριος 2020

Τονίζεται και πάλι ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Ειδικά Προγράμματα ηλεκτρονικά είναι από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να υποβάλουν την αίτησή τους εγκαίρως, καθώς οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά την προθεσμία, ցանկացած τυχόν αιτήματα για καθυστερημένες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Τονίζεται ότι για να μπορέσετε να πληρώσετε τις Ειδικές Παροχές, είναι απαραίτητο να υποβάλετε τη σχετική κατάσταση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού που αναφέρονται σε κάθε αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη չէ δεν έχει εγκριθεί.

Όλες οι αιτήσεις για ειδικά προγράμματα Δεκεμβρίου είναι διαθέσιμες. Το Υπουργείο Εργασίας ενημερώνει

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι η αίτηση για Ειδικό Επίδομα Απουσίας Απασχόλησης (Αίτηση ESA.15) δημοσιεύτηκε σήμερα στον ειδικό ιστότοπο www.coronavirus.mlsi.gov.cy, οπότε είναι διαθέσιμη στο ενδιαφερόμενο κοινό. Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής σε Ειδικά Προγράμματα εντός της περιόδου από 1ότι: Από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τις 31ότι: Δεκέμβριος 2020

Τονίζεται και πάλι ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Ειδικά Προγράμματα ηλεκτρονικά είναι από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να υποβάλουν την αίτησή τους εγκαίρως, καθώς οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά την προθεσμία, ցանկացած τυχόν αιτήματα για καθυστερημένες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Τονίζεται ότι για να μπορέσετε να πληρώσετε τις Ειδικές Παροχές, είναι απαραίτητο να υποβάλετε τη σχετική κατάσταση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού που αναφέρονται σε κάθε αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη չէ δεν έχει εγκριθεί.

Source