Υπο: Υγεία. Προσφορά για την αγορά υπηρεσιών από κινητές μονάδες ταχείας δοκιμής. Όλες οι πληροφορίες:

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Το Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν δημόσια σύμβαση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπηρεσιών από Κινητές Μονάδες Δειγματοληψίας Αντιγόνων για το COVID-19.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες με τη μορφή ηλεκτρονικών προσφορών από το σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων (www.eprocuction.gov.cy:) ներկայացնել να υποβάλουν την προσφορά τους μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Προκειμένου να εγγραφούν στο σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων και να τους κατευθύνουν κατά την υποβολή της αίτησής τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους υπαλλήλους τηλεφωνώντας στο 22605050. Υπεύθυνη συντονίστρια του διαγωνισμού είναι η κα Marilena Atanasu 22605763.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021, στις 9 π.μ.

Source