Χιλιάδες Κύπριοι δεν γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα μείωσης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20%.

Πολλοί από τους πολίτες μας είναι δικαιούχοι ειδικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή αναφέρεται σε μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% από την ΑΗΚ.

Τονίζεται ότι η μειωμένη ροή παρέχεται σε περιοχές όπου ζουν άτομα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης της ΑΗΚ (το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου προέρχεται ο λογαριασμός) μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση για τον δικαιούχο μειωμένης ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον ο δικαιούχος κατοικεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για τη διακοπή της επιδημίας, τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της EAC είναι κλειστά. Επομένως, οι αιτήσεις για μειωμένο ρεύμα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, ως εξής:

  • Οι πελάτες συμπληρώνουν την αίτηση, την οποία μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ
  • Στη συνέχεια, αποστέλλουν την ολοκληρωμένη αίτηση, με τη μορφή φωτογραφίας ή σάρωσης, στα Κρατικά Γραφεία της ΑΗΚ. Το ταχυδρομείο που θα βρείτε ΕΔΩ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται αμέσως, և οι αιτούντες δεν χρειάζεται να υποβάλουν άλλες πληροφορίες ή πληροφορίες εκτός από την αίτηση

Μιλώντας στην πρώτη εκπομπή του Radio Proto, η εκπρόσωπος της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου είπε ότι το πρόγραμμα ήταν «μόνο για εσωτερικούς πελάτες, όχι για επιχειρήσεις». Δεν είναι μια ΑΗΚ, αλλά ένα κρατικό πρόγραμμα · είναι καθαρά κοινωνικό όφελος. “

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι. Οι πελάτες είναι άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Πρέπει να είναι πολίτες της Κύπρου ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή προσώπων που έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ανωτέρω, που διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα.

  • Μια οικογένεια τριών ή μεγαλύτερων, μια μεγάλη οικογένεια πέντε ή πέντε, που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Παροχών Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα έως και 51.258 €. Για ένα ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα οικογένειας 51.258 €, το επίπεδο εισοδήματος αυξάνεται σταδιακά κατά 5,126 ευρώ για κάθε παιδί άνω των 4 ετών.
  • Αποδέκτες δημόσιας βοήθειας από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Παροχών Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Οι αποδέκτες σοβαρής κινητικής αναπηρίας ωφελούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Αποδέκτες παροχών τετραπλής φροντίδας από το Υπουργείο Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Οι δικαιούχοι παραπληγικής φροντίδας ωφελούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Ασθενείς αιμοκάθαρσης που λαμβάνουν επίδομα ταξιδιού από το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας (σκλήρυνση κατά πλάκας) που είναι εγγεγραμμένα μέλη της Παν-Αρμενικής Ένωσης Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Όσον αφορά τον κατάλογο των δικαιούχων, η κα Παπαδοπούλου είπε ότι θα διαφοροποιηθεί από πιο ορθολογικά κριτήρια, καθώς ορισμένοι από τους συμπολίτες μας που χρειάζονται βοήθεια αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πληρούν τα υπάρχοντα κριτήρια. “Το Υπουργείο Ενέργειας προετοιμάζει ένα πιο ορθολογικό πρόγραμμα για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη”, δήλωσε ο Παπαδόπουλος.

Σημειώνεται ότι οι τρέχοντες δικαιούχοι, που πλησιάζουν το 50%, δεν φαίνεται να γνωρίζουν αυτήν τη διάταξη – υποστήριξη, οπότε δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν αίτηση.

Source