Χτύπησε σοβαρά δύο άτομα!

Ως αποτέλεσμα διαφωνίας μεταξύ 3 ατόμων στο Karaoğlanoğlu στις 22 Δεκεμβρίου στις 22:00, 2 άτομα χτυπήθηκαν σοβαρά.