Χωρίς συζήτηση / Hambullas Protathlima.com

Η Ανόρθωση δεν κάνει παραχωρήσεις στη θέση της για τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο νέο πρωτάθλημα.

Έχει ισχυρή θέση, λέει σε διάφορες περιπτώσεις σε διάφορες συζητήσεις με τον Πρόεδρο Ευγένιο Χαμπούλα, ότι δεν είναι σωστό να αλλάξει η ανακοίνωση στα μέσα της σεζόν, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι τα τρέχοντα δεδομένα οδηγούν σε μια άλλη απόφαση που θα ληφθεί αντίθετα με πολλές δεσμεύσεις.

Η Ανόρθωση δεν κάνει παραχωρήσεις στη θέση της για τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο νέο πρωτάθλημα.

Έχει ισχυρή θέση, λέει σε πολλές περιπτώσεις σε διάφορες συζητήσεις με τον Πρόεδρο Ευγένιο Χαμπούλα ότι δεν είναι σωστό να αλλάξει η ανακοίνωση στα μέσα της σεζόν, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι τα διαθέσιμα δεδομένα οδηγούν σε μια άλλη απόφαση, την οποία κάνετε αντίθετα με πολλές δεσμεύσεις.

Source