Χωρίς τις αλλαγές του GESS που ζήτησε η EDESS … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Από το ποσό που αυξήθηκε κατά 339.912.290 ευρώ, εκ των οποίων 220 εκατομμύρια ευρώ σχετίζονται με την επιδημία, είναι το 2021. Ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος σχηματίστηκε μετά τις αλλαγές, καταψήφισε το 2021 Από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2020 Σύμφωνα με την επιστολή που έστειλε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αδάμος Αδάμου.

Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει στην επιστολή του ότι το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2021 περιελάμβανε τις τροπολογίες που πρότειναν τα κοινοβουλευτικά κόμματα στη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του 2021, η οποία έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων.

Εκτός από τις πολυάριθμες τροπολογίες που ενέκρινε η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό, απέκλεισε τις αλλαγές που ζήτησε η EDEK στο GESS. Συγκεκριμένα, δηλώνεται ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτές λόγω του γεγονότος ότι επηρεάζει ολόκληρη τη φιλοσοφία του κοινού προγράμματος ασφάλισης υγείας. Ωστόσο, το Εθνικό Σχέδιο Αποκατάστασης και Σταθερότητας περιλαμβάνει αναβαθμίσεις υποδομής, όπως η επέκταση της αιματολογικής κλινικής, η προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, η επέκταση μονάδων έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο, η ενίσχυση του Νοσοκομείου Μακάριος και η κατασκευή ειδικών μονάδων. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων είναι 78,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, στην επιστολή του, ο Υπουργός Οικονομικών διαβίβασε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου το αίτημα του Προέδρου խորհրդի του Συμβουλίου Υπουργών որ να συζητηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2021 և ο ενδιάμεσος δημοσιονομικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-2023, τονίζει ότι “θα επιτρέψει στο κράτος να συνεχίσει δραστηριότητες στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιουργούνται από την επιδημία. “

Λέει ότι “είναι πολύ σημαντικό το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 να εγκριθεί και να ψηφιστεί από τη σύνοδο ολομέλειας του Σώματος, καθώς θα διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του κράτους, την υποστήριξη των εργαζομένων, των εταιρειών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων”. Ανάκτηση operations Λειτουργίες του Ταμείου Σταθερότητας. “

“Η μη έγκριση του νομοσχεδίου δεν θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε τις αγορές για να αυξήσουμε την απαραίτητη ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη στήριξη της οικονομίας”, είπε.

Επιδημικά δάνεια
Συγκεκριμένα, πρόσθετα κονδύλια περίπου 220 εκατομμυρίων ευρώ έχουν συμπεριληφθεί στα μέτρα κατά της επιδημίας, τα οποία αφορούν τα ακόλουθα:

Περίληψη 200 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις στο πλαίσιο της ανάγκης στήριξης των αυτοαπασχολούμενων επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της τρέχουσας επιδημίας, περίληψη των πιστώσεων 20 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της ευρύτερης οικονομίας και, εάν είναι απαραίτητο, συμπληρωματική περίληψη. Πίστωση 120.000 ευρώ για τις δραστηριότητες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών για την Υπηρεσία Διαχείρισης Παροχών Ευημερίας ծառայությունների για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι οι τροπολογίες που εισήγαγε η Κυβέρνηση συμπεριλήφθηκαν, συζητήθηκαν σε δύο συνόδους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και τέθηκαν σε ψηφοφορία στο Σώμα κατά τη συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού. Στις 17 Δεκεμβρίου, η οποία οδήγησε σε αύξηση των κονδυλίων του προκαταρκτικού λογαριασμού, που ανήλθαν σε 136.709,55 € το 2021.

Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, οι αλλαγές των κομμάτων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό περιλαμβάνουν αλλαγές που σχετίζονται με το επιτόκιο 10% των διαφόρων ομάδων, με συνολική δαπάνη 21.374.265 ευρώ, δεν επηρεάζουν τον προϋπολογισμό του κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Συντάγματος.

Σημειώνει ότι μετά τον βομβαρδισμό στο λιμάνι της Βηρυτού και την καταστροφή του καλοκαιριού του 2020, πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 4.257.000 ευρώ συμπεριλήφθηκε στην ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο.

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών ανταποκρίνεται στο αίτημα των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των πολιτικών κομμάτων, να εξετάσουν ορισμένες από τις προτάσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενός ελάχιστου μισθού, μιας ελάχιστης σύνταξης για τους συνταξιούχους χαμηλού εισοδήματος και της δυνατότητας σύνταξης για τους εργαζόμενους πριν από τη συνταξιοδότηση. Το ζήτημα της πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και η λήψη άμεσων μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Πηγή: KYPE

Source