Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι η Αίτηση Ειδικής Παροχής Απουσίας Απασχόλησης (Αίτηση EEC.15) είναι πλέον διαθέσιμη στο www.coronavirus.mlsi.gov.cy και, ως εκ τούτου, είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Όλες οι αιτήσεις για ειδικά προγράμματα από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τονίζεται και πάλι ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Ειδικά Προγράμματα ηλεκτρονικά είναι από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να υποβάλουν την αίτησή τους εγκαίρως, καθώς οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά την προθεσμία, ցանկացած τυχόν αιτήματα για καθυστερημένες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Τονίζεται ότι για να μπορέσετε να πληρώσετε τις Ειδικές Παροχές, είναι απαραίτητο να υποβάλετε μια δήλωση των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών που αναφέρονται σε κάθε αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχουν εγκριθεί.

Source